Natka
04.05.05,16:42
Prosím Vás, čo s takou faktúrou,ktorú som dostala v máji 2005 s dátumom vyhotovenia máj/2004, zdaniteľné plnenie 4/2004 (okrem toho, že som sa dodávateľovi poďakovala za "skoré zaslanie faktúry").Je to faktúra na 172,60 Sk, z toho DPH 27,60.
jamajka
04.05.05,16:54
Natka, ak nechceš podávať opravné (dodatočné) daňové priznania (k dani z príjmu aj k DPH), nakoľko je to malá čiastka, rieš to zaúčtovaním na výdavky neovplyvňujúce základ dane (JU) resp. nedaňový náklad (PU).
Miruška
04.05.05,19:13
K tejto téme by som sa opýtala, či je nejaký čas, dokedy sa má podať pravné daňové priznanie k DPH. My máme tiež podobný problém a podávame opravné teraz aj za I. II. III.IV. štvrťrok. Bude to akcptovať Daňový úrad?
Zuziana
04.05.05,21:13
Dodatočné daňové priznanie pre DPH môžeš podať kedykoľvek, aj zaplatiť, ale pokiaľ by ti vznikol z podaného dodatočného daňového priznania vznikol preplatok dane, tento ti daňový úrad akceptuje len do 12 mesiacov.
dara
05.05.05,07:08
Natka jediné riešenie je podať dodatočné daňové priznanie. Ak ovšem chcete tú faktúru mať zaúčtovanú ak nie tak naúčtuj interným dokladom výdavok NOZD
remenova
05.05.05,07:34
Natka jediné riešenie je podať dodatočné daňové priznanie. Ak ovšem chcete tú faktúru mať zaúčtovanú ak nie tak naúčtuj interným dokladom výdavok NOZD
A podla akeho § to mam zauctovat do výdavkov NOZD? Pretoze ja som mala taky pripad v tomto roku, ale dal som to normalne na zavazky a potom uhradu do vydavkov OZD.
Paula
05.05.05,07:35
Natka, suma je malá, súhlasím s jamajkou.
Lila
05.05.05,08:51
Pridávam sa k tejto téme. My sme včera dostali DF za uverejnenie v Obch. vestníku v 1/2004 . Je to fa od Ministerstva spravodlivosti. Táto fa
mešká 1 rok aj 3 mesiace. Na " túto inštitúciu zákony neplatia?"
To si ju mám tiež dať celú ako nedaňový náklad?
jamajka
05.05.05,09:03
To je úžasné. Ministerstvo spravodlivosti nám všetkým ide príkladom. A napísali ti na faktúru aj dátum vystavenia?
Natka
05.05.05,09:43
Tú podarenú faktúru dám do záväzkov, zaplatím cez banku a keď mi príde výpis, tak do peňažného denníka dám úhradu neovplyvňujúcu ZD a na také malé DPH sa vyďobnem.Je to suma, pri ktorej by sa mi ozaj nechcelo podávať opravné daň.priznanie nielen DPH, ale aj daň.prizn.fyzickej osoby. Díki za pomoc.
janaGT
05.05.05,09:45
Prosím Vás, čo s takou faktúrou,ktorú som dostala v máji 2005 s dátumom vyhotovenia máj/2004, zdaniteľné plnenie 4/2004 (okrem toho, že som sa dodávateľovi poďakovala za "skoré zaslanie faktúry").Je to faktúra na 172,60 Sk, z toho DPH 27,60.
Natka, a nebol tam náhodou ten rok 2004 daný omylom namiesto roku 2005? Mne sa to tiež teraz tak stalo, že firma urobila fa na písacom stroji a dátum tam bol namiesto 2005 - 2004.
Natka
05.05.05,12:04
To by bol ten lepší prípad, ale firma mi poslala výzvu na zaplatenie neuhradenej sumy z roku 2004 (ktorú som ja neevidovala,už som si myslela, že som ju ja niekde zapotrošila), ale po dlhšom skúmaní sa mi dodávateľ ospravedlnil, že má fakúru založenú dvojmo, čo je jediná založená 2x, takže jednej kus mal byť môj.
pyton
05.05.05,13:49
Natka, spomínaš peňažný denník, tak asi sa jedná o FO, nerozumiem tomu, že prečo by to nemalo ísť do výdavkov ovplyv. ZD a do DPH?
Natka
06.05.05,08:21
Áno, fyzická osoba účtujúca v JÚ a je platcom DPH. Žeby som si predsa len mohla dať aj do dane aj do DPH, aj keď sa to všetko udialo o rok neskôr (dodanie služby,vystavenie faktúry,splatnosť)?
jamajka
06.05.05,08:28
Natka, to najdôležitejšie (že si účtuješ FO, JÚ) si napísala až na koniec. Ak je to tak, potom fakt v pohode účtuj výdavky ovplyvňujúce ZD. Veď aj platiť ju vlastne budeš tento rok. A šupni ju aj do dph-čky.
evina
06.05.05,08:38
Áno, fyzická osoba účtujúca v JÚ a je platcom DPH. Žeby som si predsa len mohla dať aj do dane aj do DPH, aj keď sa to všetko udialo o rok neskôr (dodanie služby,vystavenie faktúry,splatnosť)?Úhrada tejto fa je v r. 2005, t.j. v JÚ platí, že ju dáš do VOZD teraz v r. 2005.

Podľa §51 zákona o DPH:
(2) Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. a), c) alebo d) v zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, vzniklo, alebo v prvom zdaňovacom období nasledujúcom po zdaňovacom období, v ktorom právo na odpočítanie dane ak do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom právo na odpočítanie dane vzniklo, má doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d); ak platiteľ do uplynutia lehoty na podanie daňového priznania nemá doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d), vykoná odpočítanie dane v tom zdaňovacom období, v ktorom dostane doklad podľa odseku 1 písm. a), c) alebo d). Platiteľ vykoná odpočítanie dane podľa § 49 ods. 2 písm. b) v zdaňovacom období, v ktorom daň uviedol v záznamoch podľa § 70.

Podľa mojej mienky môžeš si teraz odpočítať aj DPH. Predpokladám, že ospravedlnenie dodávateľa, že si faktúru omylom "ponechal" máš písomne, a teda vyplýva z toho, že si ju dostala až teraz.
účtovník 007
06.05.05,09:41
Natka, v Tvojom príspevku píšeš, že zdaniteľné plnenie nastalo v 4/2004!!!! V tomto roku to bude VODZ, ale daj pozor, pre Tvoju fa platia pravidlá starého zákona o DPH! Tak že musí obsahovať náležitosti IČO + staré DIČ. Na uplatnenie DPH sa tiež vzťahujú podmienky starého zákona § 20a.ods 1,2

1)Odpočítať daň podľa § 20 môže platiteľ pri prijatom zdaniteľnom plnení, ak
a)platiteľovi, ktorý uskutočnil toto zdaniteľné plnenie, vznikla daňová povinnosť
b)daň na vstupe zaúčtoval vo svojom účtovníctve,....
c)má daňový doklad alebo zjednodušený daňový doklad, ktoré vyhotovil platiteľ
2)Platiteľ môže odpočítať daň v zdaňovacom období, v ktorom sa splnila posledná z podmienok podľa odseku 1.

Dovolím si nesúhlasiť s Tými, čo Ti odporúčajú účtovať podľa zákona o DPH platného od 1.5.2004. Fa je z 4/2005 a platia staré pravidlá. Ale ak si štvrťročný plátca, máš to jedno.
evina
06.05.05,10:49
Natka, v Tvojom príspevku píšeš, že zdaniteľné plnenie nastalo v 4/2004!!!! V tomto roku to bude VODZ, ale daj pozor, pre Tvoju fa platia pravidlá starého zákona o DPH! Tak že musí obsahovať náležitosti IČO + staré DIČ. Na uplatnenie DPH sa tiež vzťahujú podmienky starého zákona § 20a.ods 1,2

1)Odpočítať daň podľa § 20 môže platiteľ pri prijatom zdaniteľnom plnení, ak
a)platiteľovi, ktorý uskutočnil toto zdaniteľné plnenie, vznikla daňová povinnosť
b)daň na vstupe zaúčtoval vo svojom účtovníctve,....
c)má daňový doklad alebo zjednodušený daňový doklad, ktoré vyhotovil platiteľ
2)Platiteľ môže odpočítať daň v zdaňovacom období, v ktorom sa splnila posledná z podmienok podľa odseku 1.

Dovolím si nesúhlasiť s Tými, čo Ti odporúčajú účtovať podľa zákona o DPH platného od 1.5.2004. Fa je z 4/2005 a platia staré pravidlá. Ale ak si štvrťročný plátca, máš to jedno.Áno ale aj v tomto prípade splnila poslednú podmienku na odpočet DPH resp. obe b, a c. až teraz/ takže si tú DPH môže odpočítať až teraz.
Tu z hľadiska DPH išlo o možnosť odpočtu nie zaúčtovanie. Fa je zo 4. mesiaca nie kvartálu.
účtovník 007
06.05.05,10:54
Áno ale aj v tomto prípade splnila poslednú podmienku na odpočet DPH resp. obe b, a c. až teraz/ takže si tú DPH môže odpočítať až teraz Chcela som len uozorniť, že fa mohla dostať v januári ale zaúčtuje ju až vo februári. Ak by bola mesačný plátca DPH uplatňuje podľa starého zákona o DPH vo februári.Lebo vtedy splnila poslednú podmienku.Vtedy dátum zaúčtovania bol dôležitý. Podľa nového, kedy doklad dostane t.j. v januári.Dátum zaúčtovania do účtovníctva nie je dôležitý.
bendži
30.05.05,12:59
Ahojte Poraďáci,

ja mám podobný problém. Účtujem v podvojnom účtovníctve a sme mesační platcovia DPH od januára 2005 (predtým sme platili DPH kvartálne). V máji 2005 som dostala fa. od dodávateľa vystavenú 24.04.2003, zdaniteľné plnenie rovnaký dátum (apríl 2003). Chyba vznikla u dodávateľa, nikdy nám tu faktúru predtým neposlali, dokonca ani nežiadali úhradu. Ide o sumu cca. 15000,-- s DPH (t.j. DPH 20% cca 2500,--). Prosím o radu, čo s tym...
bendži
31.05.05,09:01
halooooo, viete mi niekto poradit? :confused:
jamajka
31.05.05,10:07
Monika, základ už nemôžeš účtovať ako náklad v r. 2005. Iba ak by sa ti chcelo podávať opravné daňové hlásenie k dani z príjmu za rok 2003 (mne by sa to fakt nechcelohttp://www.porada.sk/images/icons/icon7.gif). Ja by som to zaúčtovala tento rok ako nedaňový náklad. A DPH? Neviem, ešte počkaj aj na iné rady, ale ja by som si ju uplatnila v máji tento rok.
Hana
07.06.05,13:09
aj mne prisli taketo faktúry za uverejnenie v obchodnom vestníku s textom : vyšlo dna 27.01.2004, ale dátum vystavenia je 06.05.2005. Tak uvazujem nad tym ze to dám do danových nákladov roku 2005. Moze to tak byt?
evina
07.06.05,13:13
aj mne prisli taketo faktúry za uverejnenie v obchodnom vestníku s textom : vyšlo dna 27.01.2004, ale dátum vystavenia je 06.05.2005. Tak uvazujem nad tym ze to dám do danových nákladov roku 2005. Moze to tak byt?
aké účtovníctvo? V JÚ áno ak si to platila v roku 2005, v podvojnom nie je to služba týkajúca sa r. 2004, resp. záleží aj od textu fa-nevyplýva z neho prečo fakturujú po viac ako roku?.
Najka
09.01.06,07:34
Ahojte, taktiež mi prišla faktúra za materiál s dátumom r. 2004. Zaúčtovala som ju normálne do nákladov na 501, 343 oproti 321. DPh som si uplatnila v 11/05, kedy mi prišla. Teraz pri uzávierke by som tento náklad mala vyhodiť ako nedaňový a nemusím podávať opravné DP za rok 2004?
Najka
09.01.06,08:33
Teraz ma zarazilo aj to DPH. Dokedy mám nárok na odpočet, do 1 roka alebo nie je stanovená hranica?
evina
09.01.06,09:15
Teraz ma zarazilo aj to DPH. Dokedy mám nárok na odpočet, do 1 roka alebo nie je stanovená hranica?

Na uplatnenie DPH nie je stanovený časový limit. Podmienky k odpočítaniu DPH určuje paragraf 49 zákona o DPH... Ak si nechceš znížiť daň z príjmu za rok 2004 nemusíš podávať dodatočné DP. Nie je mi však jasné, keďže sa jedná o materiál na základe čoho ste ho prebrali ...a nežiadali faktúru..
Zita5
09.01.06,09:18
Ja len doplním , neviem ako je možné , že fa prišla tak neskoro . Nikomu nechýbala ? Zaujímalo by ma kedy mala dátum vystavenia a dátum dodania služby .
Najka
09.01.06,09:31
Dátum vystavenia aj dodania mala v r. 2004. Dodací list od materiálu sa ku mne nedostal. A až v oktobri začali odo mňa žiadať úhradu, a tým pádom sme prišli na to, že nemáme faktúru.
Tweety
09.01.06,09:33
Dátum vystavenia aj dodania mala v r. 2004. Dodací list od materiálu sa ku mne nedostal. A až v oktobri začali odo mňa žiadať úhradu, a tým pádom sme prišli na to, že nemáme faktúru.
A to ste si nepozreli objednávku, či je zrealizovaná, už vôbec nehovorím o tom, že materiál ste určite mali dodaný.;)Ako ste potom účtovali jeho príjem, keď nebola fa?
Najka
09.01.06,09:50
Objednávka sa nevystavovala a skladové hospodárstvo nevedieme. Ja nemám prehľad o tom, čo prevezme majster na stavbe a kedy. On mi na konci mesiaca len odovzdá dodacie listy a na tento materiál som dodací list nemala.
Najka
09.01.06,09:53
Nevedeli by ste mi odpovedať na moju otázku v príspevku 25?
evina
09.01.06,10:00
Nevedeli by ste mi odpovedať na moju otázku v príspevku 25?

Som Ti odpovedala v príspevkui 27
Najka
09.01.06,10:43
Čiže DP nemusím podávať ale nemôžem si to uplatniť do daňových nákladov r. 2005
evina
09.01.06,10:47
Čiže DP nemusím podávať ale nemôžem si to uplatniť do daňových nákladov r. 2005

Do daňových nákladov r. 2005 si to nemôžeš dať. Či podáš dodatočné DP je na Tvojom rozhodnutí, ak nechceš si znížiť o túto položku daň z príjmov za rok 2004 tak nie.
Najka
09.01.06,11:50
Veľmi pekne ďakujem za odpoveď.
paťuška
30.03.11,08:29
Je to síce stará téma, ale mám podobný problém, keď mi došla dnes faktúra po podaní DP za rok 2010 z obdobia 11/2010. DPH uplatním teraz v 3/2011 ale čo s nákladom týkajúcim sa roku 2010?
Tweety
30.03.11,08:31
Je to síce stará téma, ale mám podobný problém, keď mi došla dnes faktúra po podaní DP za rok 2010 z obdobia 11/2010. DPH uplatním teraz v 2/2011 ale čo s nákladom týkajúcim sa roku 2010?
AK podľa prechodných ustanovení splňate podmienky na uplatnenie daňovo uznaných nákladov roka 2010( mali ste zisk) v roku 2011 si túto faktúru riadne zaúčtuješ do nákladov.
paťuška
30.03.11,09:17
Zisk sme mali, takže fa zaúčtujem do r 2011.
Ďakujem za radu.:)
detektív
15.04.11,14:11
AK podľa prechodných ustanovení splňate podmienky na uplatnenie daňovo uznaných nákladov roka 2010( mali ste zisk) v roku 2011 si túto faktúru riadne zaúčtuješ do nákladov.

Prosím, o ake ustanovenie ide? Mam tiez takyto pripad.Práve nam prisla Fa z 3/2010.
Chcem si to doložiť k faktúre. V prípade ak mala firma stratu, tak ide uz o
nedanový náklad?

Dakujem.
psps
16.04.11,17:26
Prosím, o ake ustanovenie ide? Mam tiez takyto pripad.Práve nam prisla Fa z 3/2010.
Chcem si to doložiť k faktúre. V prípade ak mala firma stratu, tak ide uz o
nedanový náklad?

Dakujem.
Tiež by ma toto isté zaujímalo. Tiež mám dokonca viac faktúr z r.2010. V roku 2010 sme mali stratu. Môžem to dať do nákladov do tohto roku?
Vopred ďakujeme.
detektív
18.04.11,08:55
Zatial som sa dopatral ku § 17, odst.29 dani z príjmov v roku 2010. Ale nie je mi
to jasne. Hladam v odbornej literature nejaky konkretny príklad.
Nikto iny nemal takyto pripad?
KEJKA
18.04.11,08:59
Prosím, o ake ustanovenie ide? Mam tiez takyto pripad.Práve nam prisla Fa z 3/2010.
Chcem si to doložiť k faktúre. V prípade ak mala firma stratu, tak ide uz o
nedanový náklad?

Dakujem.
čo a kam doložiť? nie je to preklep?
áno, ak mala firma stratu, tak zaúčtuje do r.2011 ako nedaňový náklad roku 2011, ale môže podať dodatočné DPPO za rok 2010 a upraviť daňovú stratu za rok 2010.
Vyplýva to z podmienok §17, ods29
tweedle
18.04.11,09:37
a ak mi teraz prišiel dobropis k faktúre z roku 2010 tak čo s tým?
detektív
18.04.11,10:02
čo a kam doložiť? nie je to preklep?
áno, ak mala firma stratu, tak zaúčtuje do r.2011 ako nedaňový náklad roku 2011, ale môže podať dodatočné DPPO za rok 2010 a upraviť daňovú stratu za rok 2010.
Vyplýva to z podmienok §17, ods29

ĎAKUJEM.
Chcel som si k doslej faktúre doložiť znenie § 17, ods.29 aby som
do buducna vedel, na zaklade coho som to zauctoval. Ak to niekomu
pomôze, znenie aj s vykladom je v publikácii PORADCA 2010 7-8,
str.175-176.
angelaanakonda
21.02.12,14:52
Ahojte, možno som trošku mimo, ale nám tiež teraz došla faktúra ešte za november, tak sa chcem opýtať, či ju mám riadne zaúčtovať ešte do minulého roku, alebo cez ID ako nevyfakturovanú dodávku a v novom roku ako faktúru, a dph uplatniť za február?