LUBIKA
05.05.05,07:00
Dobrý deň. Prosím o pomoc v tejto otázke: Som platca DPH a pre dodávateľa tovaru z Poľska /je platcom DPH vo svojej krajine/ sprostredkujem obchod na Slovensku tiež pre platcu DPH. Ja vyhotovím faktúru za sprostredkovanie pre poliaka s DPH alebo bez DPH ? Ak s DPH , môže si poliak žiadať odpočet?
Poraďte prosím. Ďakujem.
porfin
05.05.05,07:08
Podľa zákona o DPH pri obchodovaní so štátmi EU vystavuješ fa bez DPH a poliak si to "samozdaní". Tak isto ak Ti poliak vystaví fa tak ak je plátcom DPH vystaví fa bez DPH a samozdaníš si ju tu na Slovensku.
LUBIKA
05.05.05,08:03
Porfin ďakujem. Teda, ak tomu správne rozumiem miestom dodania sprostredkovateľskej služby je Poľsko. Preto sa dodaní sám.Je to par.16, odst.6, časť začínajúca vetou : Ak sprostredkovateľ sprostredkuje tovar alebo službu pre odberateľa,ktorý je identifikovaný.............., je miestom dodania sprostredk. služby členský štát,ktorý pridelil odberateľovi IČ DPH, pod ktorým mu sprostredkovateľ službu dodal. Prosím odpoveď a ďakujem.