Lindi
18.09.08,15:36
Ahojte !
Prosím Vás o radu. Slovenská firma, platca DPH vykonala služby - zapájanie a montáž riadiacej linky. Tieto služby vykonala v Rusku, ale služby boli fakturované maďarskej firme - platcovi DPH. Sú to inžinierske, technické služby alebo sú to práce na hnuteľnom majetku? Neviem určiť miesto dodania služby. Slovenská firma fakturuje s DPH alebo bez DPH? Ďakujem za odpovede.:confused:
KEJKA
18.09.08,15:59
a linku dodal kto? Ide o dodanie IBA služby?
treba poznať znenie zmluvy a v nej by malo byť všetko upravené. Hlavne kto od koho objednal a pod akým ičDPH?
O akú službu ide - musí posúdiť niekto iný. Podľa popisu to vyzerá na montáž-teda služby spojené s uvedením hnut.majetku do prevádzky.
Lindi
18.09.08,16:00
Nikto mi neporadí?
Lindi
18.09.08,16:06
Ide iba o dodanie služby. Linku už vlastnili v Ruskom podniku, kde ju zapájali. Maďarská firma pod svojím IČ DPH objednala túto službu od Slovenskej firmy. Slov. firma následne vyslala svojho zamestnanca na prac. cestu do Ruska.
Lindi
18.09.08,16:10
na faktúre sa odvolávajú na par. 15 ods 8b). Ale ja podľa mňa sú to skôr montážne práce na hnutel.majetku, teda par. par. 15 ods 6 Zák o DPH. Môže byť vystavená fa. bez DPH?
azla
18.09.08,16:19
na faktúre sa odvolávajú na par. 15 ods 8b). Ale ja podľa mňa sú to skôr montážne práce na hnutel.majetku, teda par. par. 15 ods 6 Zák o DPH. Môže byť vystavená fa. bez DPH?

Ak by to boli služby podľa § 15, odst.8, b) - miesto dodania je podľa § 15, odst.7 - a to je Maďarsko.

Ak by to boli služby podľa § 15, odst. 6 - miesto dodania je Rusko.

Ani v jednom prípade to nie je Slovensko; dodávka nie je predmetom dane na Slovensku. Podľa môjho názoru je fakturácia bez dph.
Lindi
18.09.08,17:19
Viem mi niekto poradiť?
Lindi
18.09.08,17:49
Ďakujem za odpovede. Ak dobre chápem, pri par. 15 od 6. je miestom dodania služby Rusko. A vývoz služieb do 3. krajín je vždy oslobodený?
Lindi
18.09.08,17:51
Uvádzam to niekde v daň. priznaní DPH?
KEJKA
18.09.08,19:35
Ďakujem za odpovede. Ak dobre chápem, pri par. 15 od 6. je miestom dodania služby Rusko. A vývoz služieb do 3. krajín je vždy oslobodený?

áno - nespomínam si na výnimky.
a do DPH uvedieš - do r. oslobodené s nárokom na odpočítanie
číslo spamäti neviem.
Lindi
19.09.08,10:04
Vie mi niekto poradiť, podľa ktorého paragrafu sú služby vykonané v 3. krajinách oslobodené (konkrétne montážne práce na hnuteľnom majetku - miesto dod. je definované v par. 15 ods6) ? V paragrafe 47 som toto oslobodenie nenašla.:-( Ďakujem
Lindi
19.09.08,12:10
Nikto?
Milan Benka
19.09.08,14:03
Miestom dodania služby je mimo tuzemska (SR) . Takáto služba preto nie je predmetom dane v SR. Do DP nevstupuje.

( viď prísp. 6)