erika527
05.05.05,12:29
:( Podnikateľka vrátila živnosť 16.04.2005, ale leasingové vozidlo postúpila na nového majiteľa až 28.04.2005. V tomto prípade musí vystaviť faktúru alebo stačí iba zmluva? Podnikateľka je platcom DPH. Ďakujeme.