renča1
05.05.05,13:35
Ahojte

Chcela by som Vás poprosiť o informáciu môže združenie FO zamestnať pracovníka na dohodu o vykon.práce? a ako to bude s prihlasovaním do SP a DÚ, prihlási ho účastník združenia, ktorý je poverený viesť účtovníctvo alebo ho prihlásia všetci účastníci a posledná otázočka ako to bude s nákladami - vyplatenie mzdy pracovníka, rozdelia sa takým dielom ako je určené v zmluve alebo si to dá do nákladov ten účastník, ktorý ho prihlási.

Ďakujem za odpovede.
Zita5
05.05.05,13:39
Ahojte

Chcela by som Vás poprosiť o informáciu môže združenie FO zamestnať pracovníka na dohodu o vykon.práce? a ako to bude s prihlasovaním do SP a DÚ, prihlási ho účastník združenia, ktorý je poverený viesť účtovníctvo alebo ho prihlásia všetci účastníci a posledná otázočka ako to bude s nákladami - vyplatenie mzdy pracovníka, rozdelia sa takým dielom ako je určené v zmluve alebo si to dá do nákladov ten účastník, ktorý ho prihlási.

Ďakujem za odpovede.

Prihlási ho člen združenia poverený viesť účtovníctvo . Výdavky na takého dohodára sa účtujú do spoločného účtovníctva združenia a delia sa pomerom dohodnutým v zmluve na konci roka .
jamajka
05.05.05,13:39
Prihlási ho ten účastník združenia, ktorý vedie účtovníctvo, mzdové náklady sa delia medzi účastníkov združenia percentom, ktoré je uvedené v zmluve o združení.