jablko29
05.05.05,15:30
.Sme firma,ktorá je platcom DPH.zaoberáme sa odťahom vozidiel aj pre zahraničných klientov.Otázka znie: ak robíme odťah vozidla v tuzemsku pre zahraničného klienta,faktúru vystavíme s DPH alebo bez?
anto
05.05.05,16:27
Treba si najskôr ujasniť, kde je miesto plnenia a podľa toho vystaviť faktúru. Ak miesto plnenia pri poskytnutí týchto služieb je miesto dodávateľa, je to SR, tak potom sa vystaví faktúra s DPH i keď odberateľ je v zahraničí.