trina
02.10.08,12:40
Ako platiteľ DPH sme predali budovu bez DPH, pretože ide o budovu, u ktorej ubehlo viac ako 5 rokov od prvej kolaudácie. A predali sme aj pozemok, ktorý nie je stavebným pozemkom tiež bez DPH. Ovplyvňujú výpočet koeficientu výnosy z týchto predajov, teda z predaja budovy a predaja pozemku, keďže ide o oslobodené dodania?
Marína
02.10.08,19:17