delsy
02.10.08,13:24
Dobrý deň, potrebujem sa poradiť ohľadom výpovede, ale netýka sa mňa, ale rodinného príslušnika.
Nedávno bola mama pred posudkovou komisiou a uznali jej invalidný dôchodok, ale keďže v liste, ktorý došiel domov, bolo napísané, že nie je už čiastočne invalidná ale že je invalidná, ale na koľko percent, to neuviedli, tak čakáme ďalej na papiere.

Ale moja otázka znie, že pracovať by už nemala, ani ako doteraz pracovala na 4 hodiny denne - v chránenej dielni. Jej zamestnávateľ ju však prepustiť nechce a ona ak dá výpoveď teraz, tak jej začne plynúť výpovedná lehota -2 mesiace a to je dosť. V zákonníku práce som sa dozvedela, že zamestnanec môže skončiť pracovný pomer okamžite ale nerozumiem presne ako....to znamená že tam neplynie žiadna lehota a že zo dňa na deň môže odísť? Ak predloží výpoveď zamestnávateľovi?

Preto Vás prosím o radu, ako máme postupovať, máme napísať výpoveď že končí pracovný pomer okamžie zo zdravotných dôvodov podľa paragrafu $ 69 ods. 1 ale teraz neviem ktoré písmeno, keďže tam neide o preradenie na iné miesto, ani že to úplne ohrozuje jej zdravie a živoť ale proste o to , že pri jej diagnóze už by pracovať nemala a chce skončiť pomer okamžite.

Čiže sa odvolať na paragraf 69? A čo sa týka toho, že zamesnanec, ktorý skončí pracovný pomer okamžie, má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu 2 mesmiacov, to mam chápať tak, že ak skončíi okamžie, zamestnávateľ je povinný jej ešte platit mzdu 2 mesiace?

Veľmi súrne prosím o radu. Ďakujem.
delsy
02.10.08,15:21
prosim je to surne , aby sme vedeli ako mame postupovat dalej
veronikasad
02.10.08,15:32
Pojem "čiastočný invalidný dôchodok" už v zákone o sociálnom poistení nenájdeš.
Ak doterajšiu prácu nemôže naďalej vykonávať bez ohrozenia svojho života alebo zdravia, musí o tom predložiť zamestnávateľovi doklad od posudkového lekára a zamestnávateľ je potom povinný prideliť vhodnú prácu. Ak tak zamestnávateľ neurobí, môže zamestnanec skončiť pracovný pomer podľa § 69 odst. 1 písm.c/ V tomto prípade má nárok na náhradu mzdy v sume svojho priemerného mesačného zárobku za výpovednú dobu dvoch mesiacov.

Neviem, či však je to prípad tvojej matky. Neunáhlite sa, počkajte na konečné rozhodnutie SP, aby ste neboli prekvapení výškou inv.dôchodku. /zavisí od miery postihnutia, priznanej posudkovou komisiou/.