steve100
02.10.08,15:21
Dobrý deň.

Chcem sa spýtať - ako je to platením dane z príjmu v prípade maloletého, ktorý predal nehnuteľnosť nadobudnutú darom od starých rodičov. Pozemok neužíval, nevlastnil 5 rokov,

Ďakujem STEVE
Vladimír Ozimý
03.10.08,09:37
daňovníkom je každá osoba bez ohľadu na vek pričom ak nemá 18 rokov v daňovom konaní ho zastupuje jeho zákonný zástupca, matka, otec... to znamená ak nedodržal podmienky oslobodenia podľa § 9 potom je povinný podať daňové priznanie typu B zdaniť príjem pričom na druhej strane sa uvedú údaje o zákonnom zástupcovi ktorý aj DP podpíše...