Marína
02.10.08,18:41
Ukončenie živnosti
http://www.porada.sk/t38606-ukoncenie-podnikania-a-kratk-majetok.html
http://www.porada.sk/t21289-ukoncenie-zivnosti-co-s-majetkom.html
http://www.porada.sk/t20434-ukoncenie-zivnosti.html
http://www.porada.sk/t8399-zrusenie-zivnosti.html
http://www.porada.sk/t18618-ukoncenie-zivnosti.html
http://www.porada.sk/t36684-nevymozitelne-pohladavky-a-ukoncenie-zivnosti.html
http://www.porada.sk/t36298-pohladavka.html
http://www.porada.sk/t37549-rusenie-predajne-co-vsetko.html
http://www.porada.sk/t23775-zrusenie-zivnosti.html
http://www.porada.sk/t91441-ukoncenie-zivnosti-a-zamestnankyna-na-materskej.html
http://www.porada.sk/t48062-prerusenie-zivnosti.html
http://www.porada.sk/t21289-ukoncenie-zivnosti-co-s-majetkom.html
http://www.porada.sk/t83965-ukoncenie-zivnosti-a-zamestnanec-na-pn.html
http://www.porada.sk/t69470-ukoncenie-zivnosti-a-predaj-materialu.html
http://www.porada.sk/t68801-vysporiadanie-zavazkov-pri-ukonceni-zivnosti.html
http://www.porada.sk/t80928-ukoncenie-zivnosti.html
http://www.porada.sk/t76026-fo-ukoncenie-zivnosti.html
http://www.porada.sk/t79901-odvody-do-sp-ukoncenie-zivnosti-a-nasledne-podnikanie-na-zaklade-osobit-predpisu.html
http://www.porada.sk/t73588-ako-vysporiadat-ukoncenie-zivnosti.html
http://www.porada.sk/t78745-ukoncenie-zivnosti-nezaplateny-zavazok.html
http://www.porada.sk/t68901-vyradenie-auta-ukoncenie-zivnosti.html
http://www.porada.sk/t46976-ukoncenie-zivnosti-a-vykazy.html
http://www.porada.sk/t74576-pausalne-vydavky-a-ukoncenie-zivnosti.html
http://www.porada.sk/t73173-ukoncenie-zivnosti-a-dp.html
http://www.porada.sk/t66846-ukoncenie-podnikania-a-zasoby.html
http://www.porada.sk/t53244-preddavky-na-dan-po-zruseni-zivnosti.html
ukončenie živnosti a DPH (http://www.porada.sk/t68422-ukoncenie-zivnosti-a-dph.html)
Ukončenie činnosti a DPH (http://www.porada.sk/t67260-ukoncenie-cinnosti-a-dph.html)
http://www.porada.sk/t36684-nevymozitelne-pohladavky-a-ukoncenie-zivnosti.html
http://www.porada.sk/t62829-skoncenie-zivnosti-a-dph.html
http://www.porada.sk/t57581-ukoncenie-zivnosti.html
http://www.porada.sk/t55324-rzzp-ukoncenie-zivnosti.html
http://www.porada.sk/t47465-ukoncenie-zivnosti-2004-a.html
http://www.porada.sk/t47400-ukoncenie-zivnosti-a-platenie-preddavkov-na-dan.html
http://www.porada.sk/t45482-ukoncenie-zivnosti-pausal-a-pohladavky.html
http://www.porada.sk/t46823-ukoncenie-zivnosti-a-nesplatena-pohladavka.html
http://www.porada.sk/t45992-ukoncenie-zivnosti.html
http://www.porada.sk/t45045-ukoncenie-zivnosti-co-so-zc-notebuku.html
http://www.porada.sk/t40396-ukoncenie-zivnosti.html
http://www.porada.sk/t21268-skoncenie-podnikania.html
http://www.porada.sk/t22447-uctovanie-po-zruseni-zivnosti.html
http://www.porada.sk/t8399-zrusenie-zivnosti.html
http://www.porada.sk/t40265-ukoncenie-zivnosti-a-dph.html
http://www.porada.sk/t40432-co-so-zasobami-pri-ukonceni-zivnosti.html
http://www.porada.sk/t39637-zrusenie-zivnosti-a-ukoncenie-dph.html
http://www.porada.sk/t18618-ukoncenie-zivnosti.html
http://www.porada.sk/t19939-neukonceny-leasing-a-ukoncenie-zivnosti.html
http://www.porada.sk/t20434-ukoncenie-zivnosti.html

http://www.porada.sk/t61899-ukoncenie-alebo-prerusenie-zivnosti-szco.html
http://www.porada.sk/t80563-prerusenie-zivnosti-a-po-uplynuti-zrusenie.html
http://www.porada.sk/t76208-ukoncenie-a-znovu-zacatie-podnikania-v-priebehu-roka-a-danove-priznanie.html

Pozastavenie živnosti
http://www.porada.sk/t90166-autorizovany-stavebny-inzinier-a-prerusenie-cinnosti.html
http://www.porada.sk/t19787-prerusenie-zivnosti-a-dan-priznanie.html?highlight=preru%B9enie+%BEivnosti+d a%F2.priznanie
http://www.porada.sk/t47396-prerusenie-zivnosti-a-danove-priznanie.html
http://www.porada.sk/t76109-skoncenie-prerusenia-zivnosti-odvody.html
http://www.porada.sk/t7734-prerusenie-zivnosti.html
http://www.porada.sk/t38587-danove-priznanie-pri-preruseni-zivnosti.html
http://www.porada.sk/t65403-prerusenie-zivnosti-a-ake-nasledky.html
http://www.porada.sk/t55547-pozastavena-zivnost.html
http://www.porada.sk/t39187-vydavky-zivnostnika-po-pozastaveni-zivnosti.html
http://www.porada.sk/t32897-pozastavenie-zivnosti-odvody.html
http://www.porada.sk/t48062-prerusenie-zivnosti.html
http://www.porada.sk/t7011-pozastavenie-zivnosti-vydavky.html

Úmrtie daňovníka

http://www.porada.sk/t22684-umrtie-klienta.html
http://www.porada.sk/t14643-umrtie-a-pohladavky.html