bitar
02.10.08,19:48
Ak SZČO začne podnikať a v prvom i v druhom roku podnikania vykáže stratu. je možné tieto dve straty spočítať a uplatňovať postupne počas nasledujúcich 5 rokov?
Anja111
02.10.08,19:56
Ak SZČO začne podnikať a v prvom i v druhom roku podnikania vykáže stratu. je možné tieto dve straty spočítať a uplatňovať postupne počas nasledujúcich 5 rokov?
Áno. Môžeš uplatňovať postupne počas piatich rokov, alebo aj naraz v jednom roku, podľa potreby...
bitar
02.10.08,20:26
Mne sa jedná o to, či tie dve straty môžem spočítať.
Milan Benka
03.10.08,08:00
Mne sa jedná o to, či tie dve straty môžem spočítať.

Nie. V DP sa vykazuje odpočet straty samostatne za jednotlivé roky z jednoduchého dôvodu, strata sa môže umoriť v priebehu 5 rokov od jej vzniku.
V jednom roku sa dá umorovať aj viac strát z predch. rokov.
SAIVI
28.10.08,14:17
V roku 2006 mala spoločnosť stratu 497.000,-Sk.
V roku 2007 bola v zisku 154.982,-Sk. Odpočítala si časť straty vo výške 154.982,- a dan z príjmu neplatila. ...je to správne?
...a teraz v roku 2008 ked bude spoločnosť opäť v zisku, môže si ho znížiť o celý zostatok straty z roku 2006?
Anja111
28.10.08,14:28
V roku 2006 mala spoločnosť stratu 497.000,-Sk.
V roku 2007 bola v zisku 154.982,-Sk. Odpočítala si časť straty vo výške 154.982,- a dan z príjmu neplatila. ...je to správne?
...a teraz v roku 2008 ked bude spoločnosť opäť v zisku, môže si ho znížiť o celý zostatok straty z roku 2006?
Áno, postupovali ste správne a zostávajúcu časť straty si môžete uplatniť v DP za rok 2008...
SAIVI
28.10.08,14:30
...ďakujem