mirotn
03.10.08,08:44
Prosím o radu pri správnom vystavení mojej prvej faktúry. Na základe rámcovej zmluvy o dielo som v mesiaci september poskytol objednávateľovi niekoľkokrát montážne služby. V zmluve je stanovené, že "zhotoviteľ vystaví objednávateľovi faktúru spolu so súpisom poskytnutých služieb za kalendárny mesiac" - t.j. že vyhotovím zvlášť faktúru s úhrnnou sumou sa poskytnuté služby a zvlášť súpis služieb, alebo môžem služby rozpísať priamo do faktúry.Ďakujem za pomoc.
Tweety
03.10.08,08:47
Prosím o radu pri správnom vystavení mojej prvej faktúry. Na základe rámcovej zmluvy o dielo som v mesiaci september poskytol objednávateľovi niekoľkokrát montážne služby. V zmluve je stanovené, že "zhotoviteľ vystaví objednávateľovi faktúru spolu so súpisom poskytnutých služieb za kalendárny mesiac" - t.j. že vyhotovím zvlášť faktúru s úhrnnou sumou sa poskytnuté služby a zvlášť súpis služieb, alebo môžem služby rozpísať priamo do faktúry.Ďakujem za pomoc. Môžeš sa rozhodnúť ako to vyriešiš, buď ten rozpis urobíš priamo na faktúre, alebo bude jej prílohou.
mirotn
03.10.08,08:53
Ďakujem