Moricova
03.10.08,11:13
Chcela by som poprosiť o radu, či existuje konkrétne usmernenie alebo pokyn pravdepodobne z MFSR (mám ústne informácie, že asi áno, ale je staršieho dáta), v ktorom je uvedené:
Ak vyraďujem časť ešte neodpísaného Dlhodobého hmotného majetku, (napr. starý typ klimatizácie, ktorá bola zaradená a odpisovaná ako súčasť budovy a idem namiesto nej inštalovať nový typ (ide o technické zhodnotenie) a neviem určiť zostatkovú cenu vyraďovanej časti (v pôvodnej faktúre nebola vyčíslená samostatne hodnota tejto časti - v tomto prípade klimatizácie) ponechávam aj hodnotu starej klimatizácie v OC budovy. T.z., že nabaľujem obstarávaciu cenu. Ďakujem.