Cila
03.10.08,18:30
Trápim sa s predajom podniku JÚ-SZČO do sro. Nemám istotu či to mám dobre
potrebujem Vaše múdre rady. Prečítala som všetky príspevky v tejto téme , viem že mnohí z Vás ste takýto prípad už robili, príspevky mi veľmi pomohli ďakujem za ne.
Neplatca DPH SZČO predáva podnik do SRO dňa 1.1.2008 a končí podnikanie
31.01.2008. SRO začína podnikať od 1.1.2008.

SZČO má v januári len ten jeden účtovný prípad-predaj podniku dňa 1.1.2008

KC=čisté obch.imanie/rozdiel majetku a záväzkov/

Priklad:
KC + 840.000
záväzky + 980.000
BU - 300.000
pokladňa - 10.000
ZC DHIM - 990.000
Záväzky - 980.000
----------------------------------
Zákl.dane - 460.000 podľa § 17 ods 11 ZDP
1.Zaúčtujem v peň.denníku 460.000 do prevádzkovej réžie ako uzávierkovú opráciu. Alebo treba účtovať po jednom ??
2. 1.1.08 vyradím v pomoc.knihách DHIM, pohľadávky,záväzky tým bude Výkaz majetku a záväzkov k 31.1. 08 nulový. BU a pokladňu tiež.
3. Výkaz príjmov a výdajov : príjem 0
výdaj 460.000
------------------
strata 460.000

4. Daň. priznanie "B" Tabuľka 1 § 6
príjem 0
výdaj 460.000
-----------------------------------
riadok č.39 DP "B" strata 460.000
riadok č.40 polož + ? treba sem dať pohľadávky ????
riadok č 41 polož. - ? treba sem záväzky ???????

Prosím Vás o kontrolu či SZČO končí so stratou 460.000 a už nemusím nič upravovať.
Pohľadávky sú 520.000.
Uvažovala som tak, keby firmu nepredal len končí podnikanie tak si upravi na riadkoch 40,41 DP "B" pohľ: +520000-980000= -460000 aj tak by bol v strate. Za Vaše rady veľká vďaka.
Cila:mad:
Cila
03.10.08,23:09
Nikto mi neporadí??
Cila
Cila
05.10.08,19:38
Neviete mi s tým poradiť?
Marína
05.10.08,20:41
Cila
06.10.08,09:24
Ďakujem Ti za odpoveď, všetko som tu už prečítala, ale ten dopad na základ dane som nikde nenašla.
Cila
Danila
06.10.08,10:38
Ďakujem Ti za odpoveď, všetko som tu už prečítala, ale ten dopad na základ dane som nikde nenašla.
CilaCilka, ja som to tu včera pozerala, ale tie informácie sú pre mňa trošku nezrozumiteľné. Podnik predáva k 1.1., to znamená pokračuje v podnikaní do 31.1.? Teda predáva a nekončí. Lebo je rozdiel predáva a končí, predáva a nekončí.
Cila
06.10.08,14:38
Danilka, živnosť vrátil k 31.1.2008 a vtedy sa všade odhlásil.
V januári už žiadny príjem ani výdaj nemal len ten predaj podniku.
Ďakujem .
Cila
Danila
06.10.08,16:08
Danilka, živnosť vrátil k 31.1.2008 a vtedy sa všade odhlásil.
V januári už žiadny príjem ani výdaj nemal len ten predaj podniku.
Ďakujem .
CilaCilka, podľa mňa je strata vyčíslená dobre. ČZD uvedieš v PD v prevádzkovej réžii-VOZD v druhovom členení, keďže podnikateľ končí činnosť. Na základe interného dokladu ku dňu skončenia činnosti, popri úprave ZD podľa § 17 ods.8 písm a/ZDP.
Cila
07.10.08,19:20
Danila, veľmi pekne Ti ďakujem za pomoc.