sjuzn
04.10.08,11:21
Ahojte poraďáci, chcem sa Vás spýtať:
- firma bola zapísaná do OR 20.augusta 2008 a až doteraz robila stavebné úpravy na prenajatej budove /je to v zmluve že je to dovolené/, všetky tieto náklady dám ako technické zhodnotenie prenajatej budovy na účet 029 alebo 011???
pridelenie IČ DPH bude až tento mesiac, preto nemusí podať DP DPH za 3.Q/2008?

A ešte by som sa chcela spýtať, aj keď viem že je to mimo témy, pretože sa jedná o živnostníka - SZČO, minulý rok si uplatňoval paušálne náhrady, teraz sa rozhodol že bude uplatňovať skutočné náklady s tým, že si dá do nákladov cestovné. Chcela by som sa spytať, ak používa vlastné auto v podnikaní, musí podať na DU oznámenie???

Ďakujem za odpovede a Vašu ochotu, ahojte a pekný deň.
sjuzn
05.10.08,14:08
nikto mi neporadi?????............
Jana1303
05.10.08,14:28
DP DPH podávaš až po pridelení IČ DPH ( ak je pridelené v 10/2008, tak DP podávaš za 10/2008 do 25.11.2008).
Aká bola výška nákladov - stavebné úpravy?

Ak používa vlastné auto v podnikaní musí podať na DÚ oznámenie do 30 dní od začiatku používania, daň zaplatí až v januári 2009.
optimistka
05.10.08,14:49
všetky náklady na technické zhodnotenie prenajatej budovy zbieraš na účte 042 obstaranie hmotných investícií a po ukončení prác zaradíš do 4 odpisovej skupiny a budeš odpisovať 20 rokov, dph ktorá vznikla napr. aj z technického zhodnotenia budovy pred registráciou za platcu dph si odpočítaš v prvom zdaňovacom období
čo sa týka druhej otázky pripomínam len na úpravu základu dane pri zmene spôsobu preukazovania výdavkov, berie sa to ako ukončenie podnikania a je potrebné upraviť základ dane predchádzajúceho roka, myslím že o tom hovorí § 17 zákona o DzP,"živnostník by mal už 1.1. bežného roka vedieť, akým spôsobom bude preukazovať svoje výdavky či paušálom alebo pôjde na skutočné, drvivá väčšina sa však o tom rozhoduje až v marci nasledujúceho roka"
sjuzn
06.10.08,19:06
Ďakujem za odpovede, tie stavebné úpravy sú doteraz v sume 150 000,--Sk.
Jana1303
06.10.08,19:25
Všetky náklady účtuješ na účte 042AE -Obstaranie dlhodobého hmotného majetku, po ukončení stavebných prác zaradíš majetok na účet 021AE - Stavby (021AE / 042AE) a odpisuješ 20 rokov - na účte 551AE/081AE.