bibitraub
04.10.08,21:51
poprosím o radu skúseného colníka, prípadne ludí ktorí majú rovnakú skúsenosť...

Tovar, nalodený v Číne príde na Slovensko (nám príde faktúra od rakúšanov). Slovenská firma tovar preclí a následne ho prepravuje (predáva) svojmu odberateľovi do iného štátu EU.(predáva sa celé množstvo, na slovensku nezostane nič z tohto tovaru)

§48 ods.3 DPH zákona, hovorí že tovar ktorý príde na naše územie, preclí sa a následne je prepravovaný (predaný)do inej krajiny EU je oslobodený od platenia DPH.

Moja otázka znie ako postupovať pri colnom konaní, čo všetko musi byť colníkom dodané (splnené) aby bolo preukázané, že tovar na Slovensku nezostáva. T.z. aby nevyrubili dph, ako je to potom s clom, a celkovo aký je postup...

ked sme preclievali tovar z číny, ktorý na našom území aj zostal a postupne sa predáva našim odberateľom, bolo nám vyrubené clo a dph myslím zo sumy ktorá bola na faktúre od rakúšanov + časť sumy na faktúre od dopravnej spoločnosti. Ako to bude v tomto prípade, ked chceme postupovať a uplatniť dovoz podla §48 ods.3 zákona o DPH.
Ďakujem za odpovede
m.hladka
04.10.08,22:27
[quote=bibitraub;836513]
Moja otázka znie ako postupovať pri colnom konaní, čo všetko musi byť colníkom dodané (splnené) aby bolo preukázané, že tovar na Slovensku nezostáva. T.z. aby nevyrubili dph, ako je to potom s clom, a celkovo aký je postup.../quote]

§ 43
Oslobodenie od dane pri dodaní tovaru
z tuzemska do iného členského štátu

8) Ak prepravu tovaru z tuzemska do iného členského štátu vykoná odberateľ alebo ju zabezpečí odberateľ inou osobou, platiteľ je povinný mať doklady podľa odseku 5 písm. a) alebo c) do konca šiesteho kalendárneho mesiaca nasledujúceho po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom sa uskutočnilo dodanie tovaru. Ak platiteľ nemá doklady podľa odseku 5 písm. a) alebo c) v lehote podľa prvej vety, uvedie dodanie tovaru bez oslobodenia od dane do daňového priznania za zdaňovacie obdobie, v ktorom uplynula táto lehota.