Polly404
05.10.08,21:08
Podnikateľ JÚ si kúpil pod rukou pred začiatkom podnikania plynový kotol, ktorý si dal do prevádzky. Nemá doklad o kúpe, ale chce si dať do nákladov náklady na servis, resp. opravy tohto kotla. Ako to dať do účtovníctva?
Muška
05.10.08,22:38
.....interným dokladom ako vklad vlastného majetku s nulovou hodnotou.
Polly404
06.10.08,07:44
Ďakujem.