Marka 2
06.10.08,07:39
Dobrý deň poraďáci!
Do Čiech robíme intarkomunitárnu dodávku.Najskôr sme vyhotovili zálohovú faktúru s dňom vyhotovenia 1.10.08 Časť tejto faktúry nám uhradil 3.10.
Druhú časť uhradí 6.10.08. A tovar si prevezme 10.10.08.
S akými dátumami mám vyhotoviť faktúru? Bude sa vyhotovovať len jedna faktúra alebo ? Ďakujem
optimistka
06.10.08,10:13
stačí jedna fa s dátumom 10.10.