HankaS
06.10.08,09:46
Dobrý deň, prosím o radu, aj keď som túto tému na porade pozerala, nieje mi to jasné.
Od roku 1993 vlastní naša firma platca DPH budovu s pozemkom. V júli 2008 na základe kúpno-predajnej zmluvy sme predali časť pozemku , ktorý máme pri budove a to zastavanú plochu/chodníky/, Mestu ktorá sa použije na obchvat mesta. V zmluve je napísané že zmluva nadobúda účinnosť až dňom právoplatnosti rozhodnutia správy katastra o povolení vkladu vlastníckeho práva a to bolo 24.9..2008 a predajná cena pozemku je 39312,- SK.. Kupujúci nám uhradí túto sumu až do 2 mesiacoch od toho 24.9.2008. Prosím o radu, či predaj takéhoto pozemku podlieha DPH , a kedy firma vyradí pozemok , či 24.9.2008 alebo až dňom zaplatenia to by malo byť zhruba 24.11.2008, ale myslím si že 24.9.2008 keď už niesme vlastníkmi.
Ďakujem
Efinečka
06.10.08,10:01
Vyradí dňom predaja / v tomto prípade vklad/ a bez DPH § 38 ods. 1
optimistka
06.10.08,10:08
podľa mňa vyradiť z IM dňom uvedeným v kupnej zmluve, deň zápisu do katastra nie je dôležitý v tomto prípade, a čo sa týka dph, treba zistiť či je to stavebný pozemok lebo ten od dph oslobodený nie je § 38 ods.2
HankaS
06.10.08,11:52
Podľa par.19 odst.1 danová povinnosť vznika pri predaji nehnuteľnosti dňom odovzdania do užívania, ak je tento deň skorší ako den zápisu vlastníckeho práva. A Keďže ešte nedisponovali s pozemkom tak deň dodania by mal byť ten deň zápisu 24.9. alebo sa mýlim?
HankaS
06.10.08,19:56
Aký pozemok nieje vlastne stavebný?sú to neako ťažko dostupné miesta alebo čo vlastne?
optimistka
06.10.08,20:52
to či je pozemok stavebný alebo nie, zistíš len podľa územného plánu mesta alebo obce, takže najlepšie ísť na MsÚ alebo ObÚ a tam by ti to mali vedieť povedať
Janurka
06.10.08,22:32
Aký pozemok nieje vlastne stavebný?sú to neako ťažko dostupné miesta alebo čo vlastne?
Stavebný pozemok napr. nie je orná pôda. Na liste vlastníctva je vždy uvedené o čo konkrétne ide. /Lesné pozemky, trvalé trávne porasty, zastavané plochy/.