pupavqa
06.10.08,11:52
Dobrý deň,

prosím Vás, mala som živnosť, kde som si nakúpila PC, tlačiareň atď. s tým, že za rok 2008 určite uplatním paušálne výdavky. Teraz zakladám s.r.o. a chcem si tieto veci dať do nej tak, že spravím kúpnu zmluvu medzi mnou ako spoločníčkou a firmou. Pokiaľ mi presiahnú spolu hodnotu Sk 50.000,-, musím ich účtovať na zriaďovacie výdavky a odpisovať 4 roky?
A ešte jedna vec: faktúry sú vystavené na živnosť, nebudem s tým mať problém ako FO? predaj hmotného majetku fyzickou osobou je oslobodený od dane z príjmov, pokiaľ ich nemala v obchodnom majetku... ja ako FO uplatňujem paušálne výdavky, ale aj tak mám blbý pocit z toho, že doklady sú vystavené na živnosť a mohla by som mať s tým problém...
HankaS
06.10.08,11:57
Kúpa PC a tlačiarne niesú zriaďovacie výdavky. To je hmotný majetok a ten sa odpisuje nad 30.000,- . Zriaďovacie výdavky sú rôzne poplatky,služ.cesty ,a všetko čo súvisí so zriadením firmy, to je nehmotný majetok ten sa odpisuje najviac 5 rokov ak je hodnota nad 50.000,- Sk
pupavqa
06.10.08,12:01
áno, máte pravdu...
ale čo s tými dokladmi vystavenými na živnosť?
HankaS
06.10.08,13:22
Vy budete aj naďalej živnostníčka a v tej sro. budete mať aké postavenie ako pracovník? Treba vlastne bližšie uviesť. Aj príjmy zo živnosti aj s sro. si budete vysporiadavať v daňovom priznaní za rok 2008. Ak ste si nakúpila PC na živnosť a predáte si to sro. tak tento príjem śamozrejme daníte.
zuzkadzugi
06.10.08,13:58
živnosť ruším a založila som s.r.o., kde budem spoločníčkou a konateľkou zároveň... za rok 2008 si ale v živnosti nebudem uplatňovať skutočné výdavky, ale paušálne, t.j. výdavky vôbec neevidujem a nevediem ani účtovníctvo, takže sa dá povedať že som tie veci nemala v majetku, neuplatňujem si ich ako daňové výdavky, t.j. keď ich predám do s.r.o. ako spoločníčka, tak by som to mala mať oslobodené od dane z príjmu...


Vy budete aj naďalej živnostníčka a v tej sro. budete mať aké postavenie ako pracovník? Treba vlastne bližšie uviesť. Aj príjmy zo živnosti aj s sro. si budete vysporiadavať v daňovom priznaní za rok 2008. Ak ste si nakúpila PC na živnosť a predáte si to sro. tak tento príjem śamozrejme daníte.
HankaS
06.10.08,19:54
Ale všetko si si obstarala za účelom podnikania a teda v tom období, ty si si to kupovala na faktúry so svojím IČ
pupavqa
07.10.08,08:12
to je pravda, ale ja vlastne nemusím dávať ku zmluve faktúry o nákupe, dôležité je, aby som to do s.r.o. predala za bežnú cenu... alebo dám opraviť údaje na faktúre?

Ale všetko si si obstarala za účelom podnikania a teda v tom období, ty si si to kupovala na faktúry so svojím IČ
HankaS
07.10.08,11:43
Aj keď si budeš uplatňovať paušálne výdavky tak vedieš evidenciu o majetku,pohľadávkach a záväzkoch. Ten počítač si odpredaj sro za neakú cenu a túto cenu si daj ako príjem vo svojom účtovníctve za predaj hmotného majetku v období keď si bola žinovstníčkou. Ako už hore píšem, budeš si dávať DP kde uvedieš základ dane zo živnosti v roku 2008 za obdobie svojho podnikania. Ak ti budú plynúť ešte aj neaké príjmy z tej novej sro. tak tie si tiež dáš do svojho daňového priznania.Poprípade ešte iné príjmy podľa zákona o dani z príjmov/
Za novovytvorenú sro. si taktiež budeš musieť podať daňové priznanie za rok 2008.
pupavqa
07.10.08,12:25
[B]§6 ods.10 Zákona o DzP:
Ak daňovník, ktorý nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty, alebo daňovník, ktorý je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 40 % z úhrnu príjmov uvedených v odsekoch 1 a 2 okrem daňovníka, ktorý má z týchto príjmov len príjmy z vykonávania remeselných živností podľa osobitného predpisu, 33) ktorý môže uplatniť výdavky vo výške 60 %. Ak daňovník s príjmami podľa odseku 3 nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty alebo je platiteľom dane z pridanej hodnoty len časť zdaňovacieho obdobia, neuplatní preukázateľné daňové výdavky, môže uplatniť výdavky vo výške 40 % z týchto príjmov. Ak daňovník uplatní výdavky podľa tohto odseku, v sumách výdavkov sú zahrnuté všetky daňové výdavky daňovníka okrem zaplateného poistného a príspevkov, ktoré je daňovník povinný platiť, ak toto poistné a príspevky neboli zahrnuté do základu dane v predchádzajúcich zdaňovacích obdobiach; toto poistné a príspevky si môže daňovník uplatniť vo výdavkoch v preukázanej výške. Daňovník počas uplatňovania výdavkov týmto spôsobom je povinný viesť evidenciu o príjmoch v časovom slede, o zásobách a o pohľadávkach.