patrica peszeki
06.10.08,14:11
Dobrý deň! Chcem sa opýtať: Manžel je živnostník od 18.6.08. Auto na leasing kúpil 26.6.08 a do 23.9.08 nebol zaradený ako služobné-firemné.Môže si pokryť náklady cestovnými príkazmi za to obdobie, lebo naozaj vykonával služobné cesty.?Cestovné príkazy sa majú robiť aj keď je auto už firemné?Načo je potom v programe Alfa evidencia jázd? A ako ich zapíšeme do peňažného denníka (prevádzková réžia- cestovné)?
Bloky z nákupu PHM dať len raz do peňažného denníka - ako cestovné, alebo nákup PHM - čiže prevádzková réžia?Ďakujem. ;)