accounte
06.10.08,14:49
dobrý deň,
zaujímalo by ma ako previesť z osobného užívania predmety ako PC, atď do majetku firmy, tak, aby to boli ešte aj výdavky. Môžem kúpiť vec sama od seba? Tzn. szčo od fo a neakým dokladom? alebo ako?
Poradte prosím.
Anja111
06.10.08,15:00
dobrý deň,
zaujímalo by ma ako previesť z osobného užívania predmety ako PC, atď do majetku firmy, tak, aby to boli ešte aj výdavky. Môžem kúpiť vec sama od seba? Tzn. szčo od fo a neakým dokladom? alebo ako?
Poradte prosím.Nie. Sama od seba nakupovať nemôžeš. Môžeš kúpiť iba od niekoho iného...
accounte
06.10.08,15:07
tak akým spôsobom dám tieto veci do firmy, čosi bolo spomínané s nulovou hodnotou a ešte neakými možnými odpismi? ale to len v prípade bločku? alebo môžem to kúpiť napr.od manžela?
Anja111
06.10.08,15:15
tak akým spôsobom dám tieto veci do firmy, čosi bolo spomínané s nulovou hodnotou a ešte neakými možnými odpismi? ale to len v prípade bločku? alebo môžem to kúpiť napr.od manžela?
Ak je to DHM, ktorý by ešte nebol odpísaný, keby bol zaradený v podnikaní odo dňa nákupu, tak zaradíš, vystavíš karu DHM a doodpisuješ zostávajúce roky. Ak už nemožno odpisovať, alebo nemáš doklad o nákupe, tak zaradíš v nulovej hodnote, aby si mohla účtovať aspom opravy, prípadné technické zhodnotenie, alebo potrebný režijný materiál...
accounte
07.10.08,12:28
stačí zápis na karte, áno?
a odpisy mesačne, áno?
Môžete mi ešte poradiť kde nájdem koeficient podľa, ktorého vyrátam výšku odpisu? Nie som platca dph. Poradíte mi ako o tom účtovať?
accounte
07.10.08,14:00
môžete sa niekto pozrieť na túto tému?
ďakujem
Anja111
07.10.08,17:40
stačí zápis na karte, áno?
a odpisy mesačne, áno?
Môžete mi ešte poradiť kde nájdem koeficient podľa, ktorého vyrátam výšku odpisu? Nie som platca dph. Poradíte mi ako o tom účtovať?
ZDP
§ 26
Postup pri odpisovaní hmotného majetku
Na začiatok (http://www.porada.sk/t6023-zakon-o-dani-z-prijmov-od-1-1-2008-a.html#hore) (1) V prvom roku odpisovania zaradí daňovník hmotný majetok v triedení podľa Klasifikácie produkcie a klasifikácie stavieb120) do odpisových skupín uvedených v prílohe. Doba odpisovania je:
Odpisová skupina Doba odpisovania
1 4 roky
2 6 rokov
3 12 rokov
4 20 rokov.
(2) Hmotný majetok, ktorý nemožno zaradiť do odpisových skupín podľa prílohy a ktorého doba použiteľnosti nevyplýva z iných predpisov, sa na účely odpisovania zaradí do odpisovej skupiny 2; to neplatí pre hmotný majetok podľa odsekov 6 až 9. Súbor hnuteľných vecí sa zaraďuje do odpisovej skupiny podľa hlavného funkčného celku.
(3) Daňovník odpisuje hmotný majetok metódou rovnomerného odpisovania (§ 27) alebo metódou zrýchleného odpisovania (§ 28). Spôsob odpisovania určí daňovník pre každý novoobstaraný hmotný majetok a nemožno ho zmeniť po celú dobu jeho odpisovania. Právny nástupca daňovníka pokračuje v odpisovaní začatom pôvodným vlastníkom.
(4) Hmotný majetok sa odpisuje najviac do výšky vstupnej ceny, prípadne zvýšenej o vykonané technické zhodnotenie alebo pri zrýchlenom odpisovaní do výšky zvýšenej zostatkovej ceny.
accounte
08.10.08,12:06
ďakujem, takže podľa bodu 4): hmotný majetok so zaradením s nulovou hodnotou s bločkom o kúpe môžem teda doodpisovať? na zostávajúce obdobie?
ale nevidím ten koeficient.
Zita5
08.10.08,12:25
ďakujem, takže podľa bodu 4): hmotný majetok so zaradením s nulovou hodnotou s bločkom o kúpe môžem teda doodpisovať? na zostávajúce obdobie?
ale nevidím ten koeficient.


Zákon o dani z príjmu ...


§ 24 Na začiatok (http://www.porada.sk/t6023-zakon-o-dani-z-prijmov-od-1-1-2008-a.html#hore)


(5) Daňovník, ktorý je fyzickou osobou, pri preradení hmotného majetku a nehmotného majetku z osobného užívania do obchodného majetku a daňovník nezaložený alebo nezriadený na podnikanie pri začatí používania majetku na činnosť, z ktorej príjmy sú predmetom dane, odpisujú tento majetok ako v ďalších rokoch odpisovania zo vstupnej ceny ustanovenej v § 25 ods. 1 písm. d).


§ 25 Na začiatok (http://www.porada.sk/t6023-zakon-o-dani-z-prijmov-od-1-1-2008-a.html#hore)

(1) Vstupnou cenou hmotného majetku a nehmotného majetku je

a) obstarávacia cena;118) obstarávacou cenou majetku nadobudnutého od fyzickej osoby darom alebo vkladom je obstarávacia cena zistená u darcu alebo vkladateľa, len ak ide o majetok, ktorý u darcu alebo vkladateľa nebol zahrnutý do obchodného majetku, pričom pri jeho predaji uskutočnenom v deň darovania alebo vkladu by sa naň nevzťahovalo oslobodenie podľa § 9,
b) suma vo výške vlastných nákladov, 118)

c) reprodukčná obstarávacia cena zistená podľa osobitných predpisov;118) pri nehnuteľných kultúrnych pamiatkach sa reprodukčná obstarávacia cena určí ako cena stavby zistená podľa osobitného predpisu119) bez prihliadnutia na kategóriu kultúrnej pamiatky, na jej historickú hodnotu a na cenu umeleckých a umelecko-remeselníckych prác, ktoré sú jej súčasťou,

d) cena určená podľa písmen a) až c) pri preradení majetku z osobného užívania fyzickej osoby do obchodného majetku alebo u daňovníka nezaloženého alebo nezriadeného na podnikanie pri začatí používania majetku na činnosť, z ktorej príjmy sú predmetom dane, pričom za roky nevyužívania hmotného majetku a nehmotného majetku na zabezpečenie zdaniteľného príjmu sa odpisy neuplatňujú
katkaeli
10.10.08,23:19
Dobrý večer.Ja som tiež nováčik v podnikaní a aj v účtovníctve.Tak by som Vás chcela poprosiť o radu.Som živnostníčka - Medzinárodná nákl.doprava a vlastním osobný automobil,ktorý by som chcela zaradiť alebo preleasingovať do firmy.Chcela by som sa opýtatať či sa to dá sama sebe?Alebo nie a ako mám pri tom postupovať?Bola som sa informovať v jednej leasingovke a tam my povedali,že sa to dá?Ale mne sa to nejak nepáči.V pondelok sa im mám ozvať,že ako som sa rozhodla.Takže by som vás veľmi pekne chcela poprosiť o rýchle poradenstvo.A ešte som zabudla to moje osobné auto má už 9rokov či sa to vôbec dá dať do firmy.Vopred dakujem katka
veronikasad
10.10.08,23:28
Dobrý večer.Ja som tiež nováčik v podnikaní a aj v účtovníctve.Tak by som Vás chcela poprosiť o radu.Som živnostníčka - Medzinárodná nákl.doprava a vlastním osobný automobil,ktorý by som chcela zaradiť alebo preleasingovať do firmy.Chcela by som sa opýtatať či sa to dá sama sebe?Alebo nie a ako mám pri tom postupovať?Bola som sa informovať v jednej leasingovke a tam my povedali,že sa to dá?Ale mne sa to nejak nepáči.V pondelok sa im mám ozvať,že ako som sa rozhodla.Takže by som vás veľmi pekne chcela poprosiť o rýchle poradenstvo.A ešte som zabudla to moje osobné auto má už 9rokov či sa to vôbec dá dať do firmy.Vopred dakujem katka
Auto môžeš vložiť do majetku firmy. Vzhľadom k tomu, že je už "staršie" ako doba odpisovania osob.automobilu /I.OS - 4 roky/, nemôžeš si v daňových výdavkoch /ak ide o JU/ uplatniť daňové odpisy. Daňovým výdavkom budú režijné náklady /povinné zmluvné poistenie, havarijné poistenie, dialničná nálepka, náklady na opravu a údržbu a spotreba PHM, daň z mot.vozidiel/.
Môžeš sa tiež rozhodnúť, že auto nevložíš do majetku firmy a budeš si uplatňovať základnú sadzbu náhrady /5,50sk/k, + spotrebu PHM podľa tech.preukazu/.
V obidvoch prípadoch treba auto prihlásiť na DU a do konca januára nasl. roka podať zúčtovanie dane z mot.vozidiel a zaplatiť daň z mot.vozidiel.
liba2
10.10.08,23:37
ďakujem, takže podľa bodu 4): hmotný majetok so zaradením s nulovou hodnotou s bločkom o kúpe môžem teda doodpisovať? na zostávajúce obdobie?
ale nevidím ten koeficient.Nie je čo doodpisovať, lebo majetok má hodnotu NULA slovenských korún.
accounte
13.10.08,08:50
a ešte dotaz. Prosím vás a kedy by sa dal doodpisovať? Keď ten predmet kúpim od neakej osoby v určitej sume?
katkaeli
14.10.08,10:18
Ďakujem za odpoveď.A ešte by som sa chcela opýtať na ten leasing?Môžem si sama od seba kúpiť auto cez leasing do firmy?Tak by som to mohla odpisovať?Mesačné splátky a tak?
anina3311
04.10.09,19:40
a ako by to bolo pri občanovi nepodnikateľovi, ktorý prenajal nový rodinný dom na 5 rokov PO. Dom postavil svojpomocne bločkov a faktúr málo...Ako určí vstupnú cenu? ďakujem Anina:)
Zita5
04.10.09,19:43
a ako by to bolo pri občanovi nepodnikateľovi, ktorý prenajal nový rodinný dom na 5 rokov PO. Dom postavil svojpomocne bločkov a faktúr málo...Ako určí vstupnú cenu? ďakujem Anina:)

Jedná sa v príspevku o chatu , ale platí aj pri RD
http://www.porada.sk/120529-danovy-vydavok-post1161288.html#post1161288
anina3311
04.10.09,20:05
ako si môže nepodnikajúci občan, ktorý prenajal na 5 rokov nový rodinný dom, PO, dať do výdavkov odpisy? Ako určí vstupnú cenu DM, keď dom postavil svojpomocne a fa má máličko...Môže určiť vstupnú cenu Znaleckým posudkom? ďakujem Anina:)
misomiso
04.10.09,20:42
Nie. Sama od seba nakupovať nemôžeš. Môžeš kúpiť iba od niekoho iného...

A to preco? Pokial ja viem, eserocka moze od majitela kupit pokial cena nepresahuje 1/10 zakladneho imania. Moze aj drahsie, ale potom treba znalecky posudok, a dalej som si nie isty - ci VZ, a dava to na registracny sud.
137Cs
04.10.09,20:58
A to preco? Pokial ja viem, eserocka moze od majitela kupit pokial cena nepresahuje 1/10 zakladneho imania. Moze aj drahsie, ale potom treba znalecky posudok, a dalej som si nie isty - ci VZ, a dava to na registracny sud.

Preto, lebo podľa zadania v otázke, na ktorú Anja111 odpovedala, ide o SZČO, nie právnickú osobu. A tá nemôže uzatvoriť právny vzťah (= kúpnopredajnú zmluvu) sama so sebou...
misomiso
04.10.09,21:09
Preto, lebo podľa zadania v otázke, na ktorú Anja111 odpovedala, ide o SZČO, nie právnickú osobu. A tá nemôže uzatvoriť právny vzťah (= kúpnopredajnú zmluvu) sama so sebou...

Aha.
anina3311
05.10.09,11:41
prakticky ako určí tú vstupnú cenu RD? /ako vyčísli cenu vlastnej práce do vstupnej ceny DM?