Jana Acsová
06.10.08,15:02
Čo nájdeme vo Finančnom spravodajcovi č. 9/2008:

Podľa Oznámenia MF SR bolo vydané poučenie na vyplnenie daňových priznaní k dani z príjmov za zdaňovacie obdobie, ktoré končí 31. decembra 2008. Nájdete ho v uvedenom FS:
- pre fyzické osoby typ "A",
- pre fyzické osoby typ "B",
- pre právnické osoby.

Nájdete v nich aj pomôcky, pomocné výpočty a iné "zaujímavosti" v súvislosti s prechodom na euro.