Ajenka
07.10.08,08:35
Dobrý deň!
Mám jeden problém. Istej nemenovanej firme sme dodali náš výrobok. Tento výrobok je ešte v záručnej dobe a zákaznikovi uvedenej firmy spôsobil škodu na majetku. Zákazník firme oznámil škodu a dokladoval odstránenie tejto škody. Firma škodu postúpila nám.
Chcela by som sa spýtať, či niekto nemá skúsenosti s takýmito škodami.
Môžem to dať do daňových nákladov? Čím by som ich mala dokladovať? Stačí list + kópie dokladov o porave?

Ďakujem!