Difi
07.10.08,09:27
Dobrý deň Vám prajem!
Hľadala som to tu, ale nenašla som nič podobné, preto sa Vás spýtam:
Šéf kúpil na dražbe v EU nejaký tovar. Dražobná spoločnosť, registrovaná pre DPH v EU, mi vystavila faktúru bez DPH.To je v poriadku. Ale k predajnej cene si vypočítala 16 %-nú ziskovú prirážku. Túto ziskovú prirážku neviem, ako mám zaúčtovať: či to mám pripočítať k predajnej cene a tak spolu samozdaniť, alebo mám to brať za službu? A ak je to služba, či to patrí medzi službami podľa par. 15 ods. 8 Zákona o DPH? :confused:
Vladimír Ozimý
07.10.08,09:40
a kde je ta zisková marža na faktúre pri tovare?
Difi
07.10.08,10:08
Faktúra má dve listy: na jednej je uvedený tovar s predajnou cenou, na druhej je vyčíslená spolu suma a k tomu je uvedená zisková marža a tak vyčíslená výsledná suma na úhradu.
Vladimír Ozimý
07.10.08,10:25
Faktúra má dve listy: na jednej je uvedený tovar s predajnou cenou, na druhej je vyčíslená spolu suma a k tomu je uvedená zisková marža a tak vyčíslená výsledná suma na úhradu.

z pohľadu zákona o DPH poznám len jeden základ dane, to znamená že ak vy ste obstarali tovar v zahraničí v hodnote spolu s prirážkou za dražbu osobne si myslím že ide o jeden základ dane a zdaníte to ako intrakomunitárne nadobudnutie tovaru.
Difi
07.10.08,10:28
Ďakujem, len preto som nevedela, lebo ja beriem tú ziskovú maržu, ako sprostredkovanie dražby.