S.Ch.
07.10.08,11:23
Dobrý deň, chcela by som sa spýtať ohľadom § 53 ods 6 zákona o DPH - oprava odpčítanej dane.
Keď dodávateľ (zahraničná osoba) uplatnil slovenskú 19 % DPH a mal uplatniť oslobodenie od dane (prenos daňovej povinnosti na odberateľa), treba pri oprave faktúry postupovať podľa uvedeného paragrafu? Považuje sa to za opravu sadzby dane? Ďakujem.