evula0
07.10.08,11:27
Za pozemok o veľkosti 1047 m2 platilo daň družstvo(v užívaní).Teraz je určený na výstavbu diaľnice v novom geometrickom pláne a rozdelený na jednu parcelu 1040 m2 a zvyšok 7 m2.Ak dôjde k odkúpeniu alebo vyvlastneniu 1040 m2, za ten zvyšok zostane povinnosť platiť daň vlastníkovi tohto nepoužiteľného a nepredajného pozemku až do konca sveta alebo existuje zákonná možnosť na zabránenie takéhoto rozdelenia?