Kika69
07.10.08,12:03
Dobrý deň!

Chcela by som vás pekne poprosiť, či by ste mi mohli napísať, ako správne stanoviť cenu za prenájom priestorov. Firma je platititeľom DPH a prenajíma priestory, zatiaľ len platiteľom DPH, za ktoré si účtuje 15.000 Sk. Táto cena je už vrátane DPH. Ako postupovať v prípade, keď ich prenajme fyzickým osobám resp. neplatcom DPH, (jedná sa o rovnaké priestory) viem, že prenájom nehnuteľnosti je v tomto prípade od dane oslobodený. Môže ich aj neplatcom prenajímať za tú istú cenu teda 15.000 Sk, v tomto prípade je cena bez DPH. Ako to má byť správne, aby sa to "páčilo" aj DÚ?

Ďakujem vám za rady.:)
Vladimír Ozimý
07.10.08,14:07
ide o nezávislý vzťah čiže dohodnutá cena vychádza len z dohody medzi prenajímateľom a nájomcom...správca dane nemá čo do toho vstupovať. Skôr ale mám pocit že ja ako nepaltiteľ by som sa asi ohradil ak by som platil rovnaký nájom ako platiteľ pričom on si môže nárokovať DPH a ja nie...cenová spravodlivosť by bola v prípade ak by neplatitetľom bola faktúrované cena bez DPH napriek tomu že ide o oslobodené plnenie...ale na druhej strane je to váš zmluvný vzťah ak ten neplatiľ bude súhlasiť s cenou prenájmu potom ide o cenu obvyklú dohodnutú medzi dvoma nezávislými osobami a správca dane ju akceptuje...