Andrea Wagnerová
07.10.08,14:48
Spoločníci v s.r.o. sú jedna fyzická osoba a jedna právnicka osoba. V spoločenskej zmluve bolo dohodnuté že zákl. imanie splatí s.r.o. majetkom vo výške 5 mil. SK. Majetok - budovy sú prepísané na liste vlastníctva na novú s.r.o. Viete mi poradiť aký doklad by som mala mať od spoločníka - s.r.o. a či má byť na ňom uvedená DPH ktorú by sme si mali uplatniť?
Ďakujem
Vladimír Ozimý
07.10.08,14:57
a ten spoločník to vkladá do s.r.o. ako súkromná osoba?
Andrea Wagnerová
07.10.08,18:18
ako s.r.o.
Johanka
07.10.08,18:31
Vladimír Ozimý
07.10.08,22:26
ako s.r.o.

ak vkladá do jednej s.r.o. vklad iná s.r.o. ako časť splatenia základného imania ide o odplatné dodanie majetku, t.j. tovaru z pohľadu DPH. Základ dane tvorí hodnota splatenej ZI vrátane DPH. môžte uplatniť aj oslobodené plnenie ak spĺäňatie podmienky podľa § 38
Andrea Wagnerová
08.10.08,07:47
Ďakujem za Vašu pomoc a ešte Vás poprosím dátum dodania bude deň zápisu do katastra alebo dňom podania dávrhu na vklad.
Ďakujem
Vladimír Ozimý
08.10.08,08:05
Ďakujem za Vašu pomoc a ešte Vás poprosím dátum dodania bude deň zápisu do katastra alebo dňom podania dávrhu na vklad.
Ďakujem

daňová povinnosť vzniká podľa § 19 ods. 1 a to buĎ:

dňom zápisu do katastra
alebo dňom začatia užívania

tým dňom ktorý nastane skôr....
Andrea Wagnerová
08.10.08,13:41
Ďakujem