apo
07.10.08,18:46
Dve firmy používajú na jednom dvore cisternu s PHM. Pri uzávierke sa zistilo, že firma "B" na svoje meno má do cisterny dodané menej PHM ako odobrala.

Zjednodušene povedané firma "A" požičala firme "B" pohonné hmoty.

Podlieha takáto :Dsusedská:D výpomoc daňovej povinnosti z DPH?

Ďakujem.

apo
Dav
07.10.08,19:16
Podľa mňa áno. A by mala vystaviť faktúru B na predaj materiálu. S DPH.
apo
07.10.08,19:31
Podľa mňa áno. A by mala vystaviť faktúru B na predaj materiálu. S DPH.

Na 80% si myslím aj ja, že došlo k plneniu, ale pôžičky nie je zdaniteľným plnením.

Ja viem, že požičanie PHM nie je :Dcelkom finančná služba, ale keď ja PHM až do ich zúčtovania ako náklad účtujem na analytickom účte 378, takže to prečerpanie by som zaúčtoval 501/379 a PHM by som potom vrátil 379/378.

No či by to až tak veľmi mohlo :rolleyes:správcovi dane vadiť, že sú dobré susedské vzťahy.

apo
Dav
07.10.08,19:41
Firma B spotrebovala PHM a komusi za ne zaplatiť s DPH musí. Či dodávateľovi PHM, alebo A firme - pre ňu je to náklad. No a firma A platila viacej dodávateľovi, ako spotrebovala, tak ten zbytok predala, môže predať za nákupnú cenu, - tým vlastne vzniknutá situácia bude "papírově vyřízena". V účtovníctve tak bude "presný a pravdivý obraz..." a správca dane iste nebude poznať pojem "pôžička PHM".
apo
07.10.08,19:54
Lenže to "papírové vyřízení" znamená dodatočné DP k DPH, preto hľadám ako to obísť.

apo
Dav
07.10.08,20:19
http://www.porada.sk/t7176-zakon-o-dani-z-pridanej-hodnoty-od-01-01-2008-a.html#2
Radšej dodatočné, ako platiť pri zistení správcom dane.
Alebo napísať dodávateľovi PHM reklamáciu, aby zaslal faktúry na správnu sumu, nechať to nevysporiadané, nezaúčtované, a účtovať až po dodaní dokladov. Z akého obdobia to je - tento rok, alebo niečo zo starších období?
apo
07.10.08,20:23
Dobrý nápad,

vystaviť dobropis na firmu "A" a vyfakturovať firme "B" a nikoho to nebude nič stáť.

Ďakujem.

apo