maryBB
07.10.08,20:15
Známa ma po daňovej kontrole, kde jej dorubili dodatočný platobný výmer 4000 Sk, ktoré zaplatila,
Ďalej: vyšiel jej rabat len 8% a daňovákom sa to zdá málo, preto jej neuznal vykázanú stratu na dani 123 500 SK a dorubil jej zaplatiť ešte 20% (na celý tovar).
Môže to tak danovník urobiť? Ona sa odvolala a teraz sa chce daňovák dohodnut na inej vyske %.
Vie mi niekto poradit ako má známa postupovať?
Vie niekto čo môže daňovák ďalej robiť, ak známa nezaplatí a nesúhlasí s tým aby platila?
Monika Kováčová
07.10.08,20:18
maryBB
07.10.08,20:42
ďakujem moooc:)

táto kontrola je za rok 2006 a este sa chcem spytat: môže daňovák žiadať aby známa dopísala na všetky pokladničné pásky z toho roku o aky konkrétny tovar islo kedze v obchode potravinami má na viacero potravín jeden kód (napr. cukríky-to môžu byť Bon Pari, Jo-jo, Doxy a iné, alebo aj čokoláda- Milka, Figaro, Študentská pečať) a keďže každá tá potravina stojí inak, ale zák.o cenách hovorí,že: Predávajúci je povinný viesť a*uchovávať evidenciu o*cenách tovaru vrátane kalkulácií nákladov a*zisku tri roky po skončení predaja tovaru.
Monika Kováčová
07.10.08,20:45
No ja myslím, že daňová kontrola nemá právo skúmať dodržiavanie Zákona o cenách... na to je SOI.
Zita5
07.10.08,22:06
ďakujem moooc:)

táto kontrola je za rok 2006 a este sa chcem spytat: môže daňovák žiadať aby známa dopísala na všetky pokladničné pásky z toho roku o aky konkrétny tovar islo kedze v obchode potravinami má na viacero potravín jeden kód (napr. cukríky-to môžu byť Bon Pari, Jo-jo, Doxy a iné, alebo aj čokoláda- Milka, Figaro, Študentská pečať) a keďže každá tá potravina stojí inak, ale zák.o cenách hovorí,že: Predávajúci je povinný viesť a*uchovávať evidenciu o*cenách tovaru vrátane kalkulácií nákladov a*zisku tri roky po skončení predaja tovaru.

Som toho názoru , že vo Vašom prípade ani tak nejde o Zákon o cenách , ale skôr o porušovanie Vyhlášky RP/55/

§ 2
Na účely tejto vyhlášky sa rozumie

j) dokladom vyhotoveným pokladnicou doklad, ktorý obsahuje najmenej tieto údaje:

1. daňový kód pokladnice, 2. daňové identifikačné číslo, 3c) ak subjekt nie je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
3. poradové číslo dokladu od poslednej dennej uzávierky,
4. dátum vystavenia dokladu,
5. názov a množstvo tovaru alebo rozsah služby,
6.cenu tovaru alebo služby,
7. identifikačné číslo pre daň,3d) ak subjekt je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
8. meno a adresu sídla, miesta podnikania, prípadne prevádzkarne subjektu, ktorý dodáva tovar alebo poskytuje službu, ak subjekt je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
9. základ dane, ak subjekt je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
10. sadzbu dane alebo údaj o oslobodení od dane, ak subjekt je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
11. výšku dane spolu, ak subjekt je platiteľom dane z pridanej hodnoty,
12. celkovú cenu,


s) názvom tovaru pomenovanie predávaného tovaru, ktoré dostatočne vyjadruje vecný obsah tovaru, je spravidla vyjadrené podstatným menom, ku ktorému sa môžu pripojiť ďalšie slová vyjadrujúce najmä vlastnosti tovaru; názvom tovaru je aj jeho skrátený názov, z ktorého je zrejmá identifikácia predávaného tovaru

Podľa môjho názoru ste mali mať na bloku z RP uvedené :

Cukríky Jo-jo
Cukríky Doxy
Študentská pečať a podobne

Som toho názoru , že je ešte veľa menších obchodníkov , ktorí možno vedome , alebo nevedome neuvádzajú predávaný tovar pod názvom ,tak ako by sa malo .
Potom z toho vzniká "aj" problém,aký máte Vy.
"AJ" podľa paragónu sa dá usúdiť , že niečo nie je v poriadku .
cloe
07.10.08,23:25
...Som toho názoru , že je ešte veľa menších obchodníkov , ktorí možno vedome , alebo nevedome neuvádzajú predávaný tovar pod názvom ,tak ako by sa malo .
Potom z toho vzniká "aj" problém,aký máte Vy.
"AJ" podľa paragónu sa dá usúdiť , že niečo nie je v poriadku .

Dovolila som si citovať len časť príspevku a zároveň sa ospravedlňujem, že to bude mimo témy ale práve dnes som sa stretla u jednej klientky, ktorá má reštauráciu s nasledovným problémom. Doniesla mi 5 dokladov z RP od tej istej firmy, kde na všetkých dokladoch boli položky len "domáce potreby".
Teda na každom tomto doklade bolo zo 5 takých položiek. Keď som pátrala, čo to vlastne nakupovali, tak to boli: pracovné rukavice, poháre do reštaurácie, a plno rôznorodých vecí a všetky boli označené len - domáce potreby. Je vôbec možné takéto doklady zúčtovať /aj keď som na zadnej strane každého dokladu rozpísala, o čo sa jedná/ a budú uznané pri prípadnej kontrole? A je možné, aby takto vydávali doklady z RP v predajni?
Zita5
08.10.08,08:13
Dovolila som si citovať len časť príspevku a zároveň sa ospravedlňujem, že to bude mimo témy ale práve dnes som sa stretla u jednej klientky, ktorá má reštauráciu s nasledovným problémom. Doniesla mi 5 dokladov z RP od tej istej firmy, kde na všetkých dokladoch boli položky len "domáce potreby".
Teda na každom tomto doklade bolo zo 5 takých položiek. Keď som pátrala, čo to vlastne nakupovali, tak to boli: pracovné rukavice, poháre do reštaurácie, a plno rôznorodých vecí a všetky boli označené len - domáce potreby. Je vôbec možné takéto doklady zúčtovať /aj keď som na zadnej strane každého dokladu rozpísala, o čo sa jedná/ a budú uznané pri prípadnej kontrole? A je možné, aby takto vydávali doklady z RP v predajni?

Vidíš , že možné to je , že vydávajú také doklady. Ja som zažila jeden prípad , kedy podnikateľovi dala ŠOI pokutu 50 000 Sk , nakoľko predával drogistický tovar . A to bolo ešte v roku 1996 . Musel dostať pokutu , aby spravil nápravu .

Ja osobne by som podobné bloky z RP účtovala ako VNZD .
Alebo ako VOZD , ale nech si firma vyžiada od dodávateľa k bloku z RP dodací list s presným rozpisom tovaru , ktorý nakúpili .
Slavena
26.05.10,15:00
Dobrý deň, potrebujem súrne poradiť. Podnikateľ mal kontrolu DPH za rok 2008. Z pokladne mu povyhadzovali niekoľko bločkov v každom mesiaci /neuznali ich/ a na základe výsledku kontroly mu poslali dodatočný platobný výmer. Ako sa to má podchytiť v účtovníctve? Má JÚ. Ešte som takúto vec neriešila, tak neviem, čo mám robiť. Ako to mám opraviť v r. 2008? Musí sa opraviť aj priznanie za rok 2008? Čo všetko treba urobiť /okrem zaplatenia rozdielu/? Prosííím pekne všetkých skúsenejších o radu. Ďakujem.
Zita5
26.05.10,15:09
Dobrý deň, potrebujem súrne poradiť. Podnikateľ mal kontrolu DPH za rok 2008. Z pokladne mu povyhadzovali niekoľko bločkov v každom mesiaci /neuznali ich/ a na základe výsledku kontroly mu poslali dodatočný platobný výmer. Ako sa to má podchytiť v účtovníctve? Má JÚ. Ešte som takúto vec neriešila, tak neviem, čo mám robiť. Ako to mám opraviť v r. 2008? Musí sa opraviť aj priznanie za rok 2008? Čo všetko treba urobiť /okrem zaplatenia rozdielu/? Prosííím pekne všetkých skúsenejších o radu. Ďakujem.

DP DPH za rok 2008 neopravujete .Máte zápis z kontroly, tam to je už opravené .
Platobný výmer zaúčtovať do Knihy záväzkov .Túto platbu potom vypárovať s úhradou .

Treba posúdiť prečo boli doklady neuznané , či to nebude mať vplyv aj na daň z príjmu .
Slavena
26.05.10,15:15
Bude to mať určite dopad na daň z príjmu, napr. pár bločkov z nákupov PHM /účtované vo VOZD/, ktoré údajne nekorešpondovali s knihou jázd. Tak v tomto prípade asi ponížim výdaje za rok 2008 o základ DPH, správne? Vážne s týmto nemám žiadne skúsenosti.
Zita5
26.05.10,15:40
Bude to mať určite dopad na daň z príjmu, napr. pár bločkov z nákupov PHM /účtované vo VOZD/, ktoré údajne nekorešpondovali s knihou jázd. Tak v tomto prípade asi ponížim výdaje za rok 2008 o základ DPH, správne? Vážne s týmto nemám žiadne skúsenosti.

To bola kontrola len na DPH ,alebo aj Daň z príjmu ?
Slavena
29.05.10,13:18
Kontrola bola čisto iba na DPH.