Lucika78
08.10.08,09:03
Som účtovníčka-začiatočník a neviem si poradiť s odpismi. Konkrétne: auto kúpené na leasing a zaradené do majetku firmy v roku 2005 má rozdielne daňové a účtovné odpisy. Účtovné odpisy sú vyššie ako daňové. Auto ešte nie je úplne odpísané, ale majiteľ firmy sa rozhodol ho predať. Treba teda doriešiť odpisy. Je mi jasné, že zaúčtovanie zostatkovej ceny bude 541/082 a následné vyradenie 082/022. Suma na účte 541 (minimálne) by sa mala prejaviť po realizácii predaja na účte 641. Ale neviem, akú sumu dať ako zostatkovú. Pokiaľ prihliadam na účtovné odpisy - potom zostatková cena majetku je 7,00Sk (!!!). Pokiaľ prihliadam na daňové odpisy - potom zostatková cena je 176.587,00 Sk (čo mi príde logickejšie). Ale ak naúčtujem na stranu MD na účte 082 zostatkovú cenú 176.587,00 (teda tú, ktorá sa odvíja od daňových odpisov), nevyrovnajú sa mi na tomto účte strany MD a D. Mám teda zaúčtovať ako zostatkovú cenu cenu 7,00 Sk a toto sa mi má prejaviť vo výnosoch??? Mám z toho dobrý chaos...Prosím, pomôžte mi...
Johanka
08.10.08,09:18
Prosím doplniť - na koľko mesiacov bola zmluva o leasingu ?
Lucika78
08.10.08,09:39
...posledná leasingová splátka bola uhradená tento týždeň.
Johanka
08.10.08,10:43
K pôvodnému zadaniu - účtujeme o účtovných odpisoch a účtovnej zostatkovej cene. Rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi a rozdiel medzi účtovnou a daňovou zostatkovou cenou vysporiadaš v daňovom priznaní.

Na dobu trvania leasingu som sa pýtala z nasledovného dôvodu : daňovo musíš odpísať majetok obstaraný formou finančného prenájmu počas doby trvania prenájmu do výšky 100 % hodnoty istiny (§ 26 ods.8 Zákona o dani z príjmov). Uviedla si, že leasingový vzťah tento mesiac skončil (za predpokladu, že platíte v lehote ;)), takže daňovo by mal byť majetok odpísaný .... a ty v zadaní uvádzaš pomerne vysokú daňovú zostatkovú cenu.
Lucika78
09.10.08,07:47
Aha, takže pokiaľ máme leasing na 3 roky, potom aj odpisy treba rozčleniť na tri roky? Napriek tomu, že auto spadá do prvej odpisovej skupiny a teda doba odpisovania by mala byť 4 roky? Aj účtovné, aj daňové odpisy budú rozdelené na dobu 3 rokov? Po splatení leasingu teda možno auto bez problémov predať? Aby som bola úplne presná, "zdedila" som ekonomickú agendu po predchodkyni, ktorej pojem analytika veľa nehovorí. Všetky odpisy (nielen áut) má na jednom účte a mne teraz poriadne dlho potrvá, kým sa v tom zorientujem a dám to do poriadku. Iba pátram a z videného dedukujem, že účtovné odpisy boli rozčlenené na 3 roky a daňové na 4 roky. Ale podľa tvojho vysvetlenia to asi nie je správne a auto má byť zrejme odpísané do skončenia doby leasingu. Je to tak?
Jozef I
09.10.08,08:02
V prípade leasingu je dané že daňový odpis je podľa doby leasingu, t.j. v tomto prípade 3 roky, za predpokladu že splníš podmienky leasingu podľa zákona o dani z príjmu. Pozri par. 26 ods. 8.
azla
09.10.08,08:26
Ešte by som doplnila, že v prípade odpisovania podľa § 26, odst. 8 (pri finančnom leasingu) sa určí odpis rovnomerne na každý kalendárny mesiac doby prenájmu.

Pri stanovovaní účtovného odpisu sa môže učtovná jednotka rozhodnúť podľa vlastného uvaženia - tak ako si to stanoví pri zaradení, v smernici apod.
Môže byť aj 3 roky , aj 4 roky aj ináč -nemusí sa pridržiavať kopírovania daňových odpisov.
Lucika78
09.10.08,09:16
Ďakujem krásne za odpovede, veľmi mi pomohli. Ak sa môžem ešte opýtať: aký zmysel má určovať inak účtovné a inak daňové odpisy?
azla
09.10.08,09:44
Daňové odpisy sú dané zákonom. Je stanovený počet rokov odpisovania majetku.
Daňové odpisy sú ročné (okrem leasingu § 26, odst.8)
Účtové odpisy sa v učtovnej jednotke stanovujú s prihliadnutím na predpokladanú dobu používania majetku a podľa toho "nákladovo zaťažujú" spoločnosť v jednotlivých rokoch.
Účtovné odpisy sa stanovujú na mesiace.

Ak by si si aj stanovila napr. že kúpené auto za 400 000,-, zaradené 1.10.2008 budeš účtovné odpisovať 4 roky (t.j. 48 mesiacov) , aj daňovo Ti zákon určuje 4 roky .... budeš mať rozdiel v roku obstárania a v roku ukončenia odpisovania

v r. 2008 učtovne uplatniš 3 mesačné odpisy (3/48).... 3x 8 333,- = 24 999,-
v r. 2008 daňovo uplatníš ročný odpis...... ( 1/4)..........................100 000,-
Johanka
09.10.08,09:51
Odpisy nájdeš na kartách dlhodobého hmotného majetku.

A zmysel medzi rozdielnymi účtovnými a daňovými odpismi ? Celkom vtipná otázka...
Nehľadaj zmysel, zober na vedomie Postupy účtovania a ustanovenia Zákona o dani z príjmov a dodržuj ich. Nielen pri odpisoch.
Píšeš, že si začiatočníčka. Bude trvať veľa rokov, kým nájdeš opodstatnenie niektorých ustanovení a ak môžem poradiť - hľadaj v účtovnícte KRÁSU a nezhnusuj si ho hľadaním odpovede na otázku, ktorú si kladieme denne : "Na čo je toto dobré ???" ;)
Lucika78
09.10.08,10:04
Ďakujem za pomoc.
jedna
02.12.08,11:40
Prosím o radu,

ukradli nám notebook ktorý bol evidovaný v drobnom majetku, keďže nedosiahol sumu 30 tis. tým pádom ani odpisovaný. Zodpovedný zamestnanec stratu priznáva. Chceme mu dať k náhrade nejakú časť. Bol zakúpený v r. 2004. Ako mám vypočítať zostatkovú hodnotu ?
Ďakujem
azla
02.12.08,12:43
Prosím o radu,

ukradli nám notebook ktorý bol evidovaný v drobnom majetku, keďže nedosiahol sumu 30 tis. tým pádom ani odpisovaný. Zodpovedný zamestnanec stratu priznáva. Chceme mu dať k náhrade nejakú časť. Bol zakúpený v r. 2004. Ako mám vypočítať zostatkovú hodnotu ?
Ďakujem

Daný majetok nemá žiadnú zostatkovú hodnotu.

Ak by to bol aj zaradený ako odpisovaný majetok napr. na 4 roky, tak už by bol aj v tomto prípade úplne odpisaný a zostatková hodnota by bola 0,-.

Čo mu chcete dať k náhrade ?:confused:
heluška
02.12.08,14:46
Prosím o radu, podľa §19 ZDP je zostatková cena pri predaji majetku daňovým výdavkom celá, takže dobre tomu rozumiem, že ak sme kúpili prístroj za 200000,00 SK v marci tohto roku a pretože sa neosvedčil tak sme ho teraz v novembri predali, vlastne ZC daňová je 200000,00 Sk, hoci účtovná je iná lebo som odpisovala mesačne účtovné odpisy. Predajná cena je však len 90000,00 Sk. Vlastne sme predali so stratou 110000,00 Sk. Môžem fakt nechať celú ZC v nákladoch? Nejako som teraz z toho dokrútená. Naúčtovala som ZC 541//082 a predaj 311/641. a samozrejme vyradenie 082/022. Ďakujem
Johanka
02.12.08,14:59
Prosím o radu, podľa §19 ZDP je zostatková cena pri predaji majetku daňovým výdavkom celá, takže dobre tomu rozumiem, že ak sme kúpili prístroj za 200000,00 SK v marci tohto roku a pretože sa neosvedčil tak sme ho teraz v novembri predali, vlastne ZC daňová je 200000,00 Sk, hoci účtovná je iná lebo som odpisovala mesačne účtovné odpisy. Predajná cena je však len 90000,00 Sk. Vlastne sme predali so stratou 110000,00 Sk. Môžem fakt nechať celú ZC v nákladoch? Nejako som teraz z toho dokrútená. Naúčtovala som ZC 541//082 a predaj 311/641. a samozrejme vyradenie 082/022. Ďakujem
Na účte 541 účtuješ o účtovnej ZC.
Nakoľko daňová ZC je odlišná od účtovnej ZC, o rozdiel upravíš výsledok hospodárenia v daňovom priznaní (v tvojom prípade ide o odpočítateľnú položku, pretože DZC je väčšia ako ÚZC).
Takisto upravíš VH aj o rozdiel medzi účtovnými a daňovými odpismi, tzn. že celé účtovné odpisy budú pripočítateľnou položkou.
heluška
02.12.08,15:08
ano mám tam rozdiel, naúčtovala som UZC 164000,00 SK ten rozdiel sú vlastne tie odpisy, ktoré ž mám naúčtované na 551 a to potom upravím priamo v DP, ale podstata je tá, že platí budem mať z toho stratu a nebudem navyšovať ZD .
azla
02.12.08,16:15
ano mám tam rozdiel, naúčtovala som UZC 164000,00 SK ten rozdiel sú vlastne tie odpisy, ktoré ž mám naúčtované na 551 a to potom upravím priamo v DP, ale podstata je tá, že platí budem mať z toho stratu a nebudem navyšovať ZD .

Áno, splrávne tomu rozumieš.:)

Účtovný dopad:
účtov. odpisy 551 ............36 000,-
zost. cena ....541 ...........164 000,-
predajná cena 641.............90 000,-
-------------------------------------
účtovný HV...................- 110 000,-

Daňový dopad:
ZCD.................... 200 000,-
ZCU.................... 164 000,-
-----------------------------------
ROZDIEL.................36.000,- .............pripočitat. položka

daňové odpisy.................0,-
účtovné odpisy.........36 000,-
------------------------------------
ROZDIEL .................36 000,- ............ odpočitateľná položka

V DP musíš tieto operácie vyčísliť, avšak na konečný základ dane bude dopad nulovy.
heluška
03.12.08,12:48
Vrelá vdaka, včera som sa sem už nedostala, takto nejako to aj ja chápem.
dvojča
09.02.09,20:07
Ahojte, rada by som sa pripojila. Kvôli neplateniu leasingových splátok nám bolo odobraté auto. Teraz musím v 2008 upraviť základ dane o rozdiel už uplatnených odpisov v 2007. Je to 153705,-sk. No nemám ani potuchy, ako to mám urobiť, interným dokladom a akým zápisom? alebo priamo v DP a do ktorého riadku to mám dať? veľká vďaka za odpoveď!!!!
azla
09.02.09,20:47
Ahojte, rada by som sa pripojila. Kvôli neplateniu leasingových splátok nám bolo odobraté auto. Teraz musím v 2008 upraviť základ dane o rozdiel už uplatnených odpisov v 2007. Je to 153705,-sk. No nemám ani potuchy, ako to mám urobiť, interným dokladom a akým zápisom? alebo priamo v DP a do ktorého riadku to mám dať? veľká vďaka za odpoveď!!!!

Úprava základu dane sa účtovníctva netýka. V účtovníctve nerobíš žiaden zápis.

V DP v časti III., odd. A, r. 12..... tam je miesto kde napíšeš daňovo neuznané odpisy pri nesplnení podmienok fin. prenájmu.
Podklad s výpočtom, na zaklade ktorého upravuješ základ dane si prilož k DP (tak ako všetky ostatné pomocné výpočty, ktoré nám našepkajú čo sme kedy a prečo robili, keď zabudneme.)
dvojča
09.02.09,21:03
Úprava základu dane sa účtovníctva netýka. V účtovníctve nerobíš žiaden zápis.

V DP v časti III., odd. A, r. 12..... tam je miesto kde napíšeš daňovo neuznané odpisy pri nesplnení podmienok fin. prenájmu.
Podklad s výpočtom, na zaklade ktorého upravuješ základ dane si prilož k DP (tak ako všetky ostatné pomocné výpočty, ktoré nám našepkajú čo sme kedy a prečo robili, keď zabudneme.)
Veľká vďaka za rýchlu odpoveď. No nebude to pre firmu daňový výdavok, keď v 2007 som si uplatnila odpisy 43918,-sk a daňový odpis podľa §27 zákona mi vychádza 197623,-? čiže keby som použila v 2007 §27, tak by mi vyšli vyššie odpisy? a na r. 12 sú nedaňové odpisy. Zle tomu rozumiem? pretože odpisy som v láske nikdy nemala, no sú našou súčasťou. a ak Ťa ešte môžem poprosiť, aj nezaplatené nájomné FO a nezaplatené zmluvné pokuty mám zadať tiež priamo v DP? to by som radšej urobila ID odúčtovaním z nákladov na náklady nedaňové. ešte raz veľká vďaka!!!
azla
09.02.09,21:26
Veľká vďaka za rýchlu odpoveď. No nebude to pre firmu daňový výdavok, keď v 2007 som si uplatnila odpisy 43918,-sk a daňový odpis podľa §27 zákona mi vychádza 197623,-? čiže keby som použila v 2007 §27, tak by mi vyšli vyššie odpisy? a na r. 12 sú nedaňové odpisy. Zle tomu rozumiem? pretože odpisy som v láske nikdy nemala, no sú našou súčasťou. a ak Ťa ešte môžem poprosiť, aj nezaplatené nájomné FO a nezaplatené zmluvné pokuty mám zadať tiež priamo v DP? to by som radšej urobila ID odúčtovaním z nákladov na náklady nedaňové. ešte raz veľká vďaka!!!
V predchádzajúcom príspevku si nepísala, že ako vlastník by si si uplatnila viac. (to ma ani nenapadlo, lebo väčšinou je opačný prípad).
Budem o tom rozmýšľať ....:confused:

Nezaplatené nájomné FO ... ...§ 19 odst.4..........r. 140
Nezaplatené zmluvné pokuty...§ 17, odst. 21......r. 140

K tým nákladom, ktoré sú uznané po zaplatení si tiež urob tabuľku, aby si mala prehľad, čo si z nákladov r. 2008 vybrala a následne aby si potom v DP za rok 2009 ked to bude uhradené mohla zase daňovo uznať.
Účtovníctvo by som už nepreúčtovavala.
ares
06.03.09,13:47
Áno, splrávne tomu rozumieš.:)

Účtovný dopad:
účtov. odpisy 551 ............36 000,-
zost. cena ....541 ...........164 000,-
predajná cena 641.............90 000,-
-------------------------------------
účtovný HV...................- 110 000,-

Daňový dopad:
ZCD.................... 200 000,-
ZCU.................... 164 000,-
-----------------------------------
ROZDIEL.................36.000,- .............pripočitat. položka

daňové odpisy.................0,-
účtovné odpisy.........36 000,-
------------------------------------
ROZDIEL .................36 000,- ............ odpočitateľná položka

V DP musíš tieto operácie vyčísliť, avšak na konečný základ dane bude dopad nulovy.

Prosím o radu, v ktorom riadku daňového priznania pre PO sa uvedie rozdiel ZCD a ZCU?
azla
06.03.09,20:02
Áno, splrávne tomu rozumieš.:)

Účtovný dopad:
účtov. odpisy 551 ............36 000,-
zost. cena ....541 ...........164 000,-
predajná cena 641.............90 000,-
-------------------------------------
účtovný HV...................- 110 000,-

Daňový dopad:
ZCD.................... 200 000,-
ZCU.................... 164 000,-
-----------------------------------
ROZDIEL.................36.000,- .............pripočitat. položka odpočítateľná
daňové odpisy.................0,-
účtovné odpisy.........36 000,-
------------------------------------
ROZDIEL .................36 000,- ............ odpočitateľná položka prípočítateľná

V DP musíš tieto operácie vyčísliť, avšak na konečný základ dane bude dopad nulovy.


Prosím o radu, v ktorom riadku daňového priznania pre PO sa uvedie rozdiel ZCD a ZCU?

a) najprv som potrebovala opraviť chybu chybu po sebe :rolleyes: - ospravedlňujem sa:D

b)
ak ZCU < ZCD.......rozdiel je položka znížujúca základ dane ... r. 290
ak ZCU > ZCD.......rozdiel je položka zvýšujúca základ dane ... r.180
veronika713
22.03.09,14:30
Dobrý deň...práve som si prečítala váš príspevok ohľadom ZC...riešim prípad predaja automobilu za symbolickú cenu spoločníkovi, ale obstaraného formou finančného prenájmu a predčasne splateného...postupovala by som takto:
OC - 408.882 Sk
odpisy rok 2006 - 102.221 Sk (aj daňové)
odpisy rok 2007 - 136.294 Sk (aj daňové)
odpisy rok 2008 - 11.358 Sk
1. zúčtovanie ZC 159.009 SK (OC-odpisy) 541/082
2. vyradenie 082/022 v OC
3. predaj by mal byť na základe zmluvy 315/641-1000 Sk
4. ale čo teraz zo zostatkom na 474, ktorý fy doplatila???
zaúčtujem 474/648...??? a teraz by ma zaujímalo, či tieto dva výnosové účty sú aj daňovými výnosmi...???
a v DP musím riešiť pripočitateľné a odpočitateľné položky:
ZCD - 170.367 SK (408.882 - odpisy v DP za rok 2006,2007)
ZCÚ - 159.009 SK
rodiel je 11.358 Sk - čo podľa vášho usmernenia je odpočitateľná položka

DO za rok 2008 - 0 Sk
ÚO za rok 2008 - 11.358 Sk
rozdiel je 11.358 Sk - čo podľa vášho usmernenia je pripočitateľná položka
tzn. pripočítam, odpočítam ale ZD mi to neovplyní...
chápem to správne???
lámem si hlavu ale hlavu nad tou 641čkou a 648čkou...???
Prosím poraďte mi, snažím sa uzavrieť fy a toto je posledné čo potrebujem...Ďakujem...
kacena26
14.04.09,11:46
Ahojte, potrebujem radu. os.automobil kúpený 11/2006 za 45.000,- Sk v tomto roku v marci zošrotovaný.
odpisy- 2006 DO- 11.250,- Sk UO 1.876,-Sk
2007 DO -11.250,- Sk UO 11.256,- Sk
2008 DO -11.250,- Sk UO 11.256,- Sk
k 31.12.2008 zostatková cena danová 11.250,-SK účtovná 20.612,-Sk
učtovať budem
prijatá platba za autovrak 211/648
vyradenie automobilu 082/022
ale zo zostatkovou cenou si neviem rady ako a kolko zaučtovať.
učtovné odpisy
za rok 2009 si možem uplatniť celý daňový odpis v sume 373,43€? a zostat. cema účtovná k 31.3.2009 je 590,83 € bude pripočitaleľná položka k dani za rok 2009?
azla
14.04.09,13:27
Ahojte, potrebujem radu. os.automobil kúpený 11/2006 za 45.000,- Sk v tomto roku v marci zošrotovaný.
odpisy- 2006 DO- 11.250,- Sk UO 1.876,-Sk
2007 DO -11.250,- Sk UO 11.256,- Sk
2008 DO -11.250,- Sk UO 11.256,- Sk
k 31.12.2008 zostatková cena danová 11.250,-SK účtovná 20.612,-Sk
učtovať budem
prijatá platba za autovrak 211/648
vyradenie automobilu 082/022
ale zo zostatkovou cenou si neviem rady ako a kolko zaučtovať.
učtovné odpisy
za rok 2009 si možem uplatniť celý daňový odpis v sume 373,43€? a zostat. cema účtovná k 31.3.2009 je 590,83 € bude pripočitaleľná položka k dani za rok 2009?

Za mesiace január a február 2009 sa zaúčtujú účtovné odpisy 551/082.
V mesiaci marec 2009 sa zúčtuje účtovná zostatková cena 551/082
a vyradí automobil......................................... ...................082/022

Daňové odpisy sa v r. 2009 neuplatnia (auto nebude v stave k 31.12), ale...
daňovým výdavkom bude podľa § 19 zostatková cena.

(3) Daňovými výdavkami sú aj

b) zostatková cena (§ 25 ods. 3) hmotného majetku a nehmotného majetku pri jeho vyradení predajom alebo likvidáciou alebo pomerná časť zostatkovej ceny vzťahujúca sa na predanú alebo likvidovanú časť majetku; zostatková cena likvidovaného stavebného objektu alebo jeho časti v súvislosti s výstavbou nového stavebného objektu alebo technickým zhodnotením stavby sa zahrnie do obstarávacej ceny, 1)

V DP je potom potrebné upravy základu dane medzi účtovnými a daňovými odpismi a medzi účtovnou a daňovom zostatkovou cenou.
kacena26
14.04.09,13:59
Ďakujem pekne za odpoveť. trápila som sa a stále som tam pchala účet 541. preto mi to nevýchádzalo na šibeničkách.
duna8
15.04.09,08:52
Dostala som faktúru pri ukonceni leasingovej zmluvy na 39,50 EUR. Neviem ako zaúčtovať túto sumu, na faktúre je uvedené "kúpna cena". Suma nebola zahrnutá do vstupnej ceny pri zaradení.