davos
08.10.08,18:01
Dobrý deň.

Som SZČO aj SRO zaoberám sa rovnakým predmetom činnosti.
SRO si prenájíma od SZČO zariadenie ktorým priamo vytvára svoj zisk.
Ide o dodanie zabavných zariadení pre koncového klienta na jednorázove
jednodňové akcie.SRO má aj svoje vlastné zariad.
Cena pre konc.zákaznika sa pohybuje podľa zaridenia od 2 do 15.000,-sk.
vrátane dopravy,obsluhy atď.
Aká by bola primeraná cena ktorú fakt. SZČo - SRO len čiste za prenájom zariadenia /aby nevznikol nejaký problém s DU alebo Živ.urad./
Ak napríklad SRO fakturuje 10.000,-sk
Može to byť - 1,-sk....1.000,-sk ... ?????.. jetu nejaké obmedzenie alebo
podobne ????

Ďakujem.
optimistka
08.10.08,18:15
jediný § v zákone o DzP, ktorý rieši ceny medzi personálne prepojeným firmami v tuzemsku je § 2 písm.ca hovorí nasledovné - príjmom peňažné plnenie a nepeňažné plnenie dosiahnuté aj zámenou, ocenené cenami bežne používanými v mieste a včase plnenia alebo spotreby, a to podľa druhu, kvality, prípadne miery opotrebenia predmetného plnenia, ak tento zákon neustanovuje inak ...
preložené do reči ľudskej môže ťa daniar dodaniť ako FO, ak zistí, že cena ktorú používaš voči vlastnej s.r.o. je výrazne iná-nižšia opakovane, ako tá ktorú by si použil voči osobe cudzej. pokiaľ robíš len tieto činnosti minimálne o čo by som sa snažila je nedosiahnuť z toho stratu
zákon o dph to rieši tiež
davos
08.10.08,18:26
Vďaka,už som múdrejši musím to riešiť ináč.