ipomoni
08.10.08,19:17
Dobry den. Poraďte mi prosim do limitu DPH sa zapocítava u SZČO aj príjem z prenájmu nehnutelnosti, poznamenávam že nie je v majetku podnikania, ďalej aj príjem zo závislej činnosti? Dakujem za odpoveď.
Cecilia
08.10.08,19:20
Nezapočítava sa do DPH, neplatia sa odvody do fondov, nezahrňuje sa do príjmov firmy, pokiaľ nie je v katastri zapísaný majetok na firmu, ale je na súkromnú osobu - rodné číslo.
ZDENIELA
09.10.08,07:29
Dobry den. Poraďte mi prosim do limitu DPH sa zapocítava u SZČO aj príjem z prenájmu nehnutelnosti, poznamenávam že nie je v majetku podnikania, ďalej aj príjem zo závislej činnosti? Dakujem za odpoveď.
Do obratu kedy sa stať povinným platcom DPH sa zahrňujú len príjmy z podnikania, v tvojom prípade ani závislá činnosť a ani prenájom nehnuteľnosti.
betka
09.10.08,11:07
Do obratu kedy sa stať povinným platcom DPH sa zahrňujú len príjmy z podnikania, v tvojom prípade ani závislá činnosť a ani prenájom nehnuteľnosti.


Nezapočítava sa do DPH, neplatia sa odvody do fondov, nezahrňuje sa do príjmov firmy, pokiaľ nie je v katastri zapísaný majetok na firmu, ale je na súkromnú osobu - rodné číslo.

Dievčatá, nás nezaujíma ZDP, nás zaujíma DPH. A to sú dva odlišné zákony.

§ 3
Zdaniteľná osoba


(1) Zdaniteľnou osobou je každá osoba, ktorá vykonáva nezávisle akúkoľvek ekonomickú činnosť podľa odseku 2 bez ohľadu na účel alebo výsledky tejto činnosti. To znamená i občan SR-prenajímateľ

(2) Ekonomickou činnosťou (ďalej len podnikanie ) sa rozumie každá činnosť, z ktorej sa dosahuje príjem a ktorá zahŕňa činnosť výrobcov, obchodníkov a dodávateľov služieb vrátane ťažobnej, stavebnej a poľnohospodárskej činnosti, činnosť vykonávanú ako slobodné povolanie podľa osobitných predpisov, 1) duševnú tvorivú činnosť a športovú činnosť. Za podnikanie sa považuje aj využívanie hmotného majetku a nehmotného majetku na účel dosahovania príjmu z tohto majetku;ak je majetok v bezpodielovom spoluvlastníctve manželov, považuje sa jeho využívanie na účel dosahovania príjmu za podnikanie v rovnakom pomere u každého z manželov, ak sa manželia nedohodnú inak.

(3) Vykonávanie činnosti na základe pracovnoprávneho vzťahu, štátnozamestnaneckého pomeru, služobného pomeru alebo iného obdobného vzťahu, keď fyzická osoba je povinná dodržiavať pokyny alebo príkazy, čím sa vytvára stav podriadenosti a nadriadenosti z hľadiska podmienok vykonávanej činnosti a jej odmeňovania, sa nepovažuje za nezávislé vykonávanie činnosti podľa odseku 1.

To znamená, ak prenajímam nehnuteľnosť ako občan podľa 6/3 ZDP, a to či už mám v OM, alebo nemám, tento príjem z prenájmu nehnuteľnosti sa mi počíta do obratu podľa zák. o DPH. Do obratu sa mi nepočíta par. 5 ZDP.

ANO, do obratu mi ide i prenájom
Marína
09.10.08,12:57
Nezapočítava sa do DPH, neplatia sa odvody do fondov, nezahrňuje sa do príjmov firmy, pokiaľ nie je v katastri zapísaný majetok na firmu, ale je na súkromnú osobu - rodné číslo.
Do KN sa FO(FO-občan aj FO-SZČO) zapisuje len s rodným číslom(nie s IČO-om). Viď Zák.162/1995 Zb. a n.p. § 42 ods.2 písm. a)
(http://www.vyvlastnenie.sk/predpisy/katastralny-zakon/)
Cecilia
09.10.08,18:54
Potom plátca DPH pri prenajímaní majetku nezahrnutého v OM prenajíma s DPH alebo bez DPH?
Paula
09.10.08,19:15
Potom plátca DPH pri prenajímaní majetku nezahrnutého v OM prenajíma s DPH alebo bez DPH?


Zo stránky www.drsr.sk (http://www.drsr.sk):

Platiteľ dane pri nájme nehnuteľnosti postupuje podľa § 38 zákona DPH, pričom v zmysle § 38 ods. 3 zákona o DPH nájom nehnuteľnosti alebo jej časti je oslobodený od dane s výnimkou prípadov uvedených v tomto ustanovení. Zákon však dáva platiteľovi dane právo voľby, že platiteľ dane, ktorý prenajíma nehnuteľnosť inému platiteľovi dane, sa môže rozhodnúť, že nájom bude zdaňovať (§ 38 ods. 5 zákona o DPH). Právo voľby zákon umožňuje len tým platiteľom dane, ktorí prenajímajú nehnuteľnosti osobám, ktoré sú tiež platiteľmi dane. V ostatných prípadoch musí platiteľ dane nájom nehnuteľnosti poskytnúť s oslobodením od dane. Z uvedeného vyplýva, ak platiteľ dane prenajme nehnuteľnosť alebo jej časť osobám, ktoré nie sú platiteľmi dane (napr. občanom, podnikateľom, ktorí nie sú platcami DPH), uvedený nájom je v zmysle § 38 ods. 3 zákona o DPH oslobodený od dane z pridanej hodnoty
Ka-Be
13.11.08,17:13
Dobrý deň,
firma A (platca DPH) vlastní nehnuteľnosť, ktorú prenajíma firme B (platca DPH). Firma B prenajíma ďalej túto nehnuteľnosť firme C (neplatca). Prosím Vás o radu na tieto moje otázky:

1. firma A sa môže rozhodnúť, či prenajme nehnuteľnosť firme B s DPH?

2. Firma B firme C faktúruje nájom s DPH alebo bez DPH?

ďakujem
JankaO
13.11.08,18:38
odpovede na obidve otázky sú v prísp. č. 7 od Pauly
rsichta
15.01.09,11:51
Dobry den,
chcel by som poprosit o radu:
prenajimam nehnutelnost ako FO nepodnikatel s pridelenym DIC spolocnosti s.r.o.. Nie som platca DPH, rocny najom nepresahuje hranicu pre registraciu.
V r.2008 mi vsak bolo vyplatene najomne za r.1995-2003 s cim uz hranicu presahujem.

1. podla vasich vyjadreni mi vsak povinnost vzhladom na §38 nevznika - ak spravne chapem
2. ako postupovat pri zdaneni danou z prijmov? Mozem uplatnit pausalne vydavky na celu sumu vyplateneho najmu alebo len na najomne za rok 2008?

dakujem
Klára2
15.01.09,12:22
S.r.o. platca DPH vystavuje fa aj za prenájom s oslobodením od DPH podľa § 38 zákona o DPH. Vstupuje tento príjem do Daóvého priznania DPH? V tlačive nie je spomenutý § 38.
Ďakujem
Klára2
15.01.09,13:10
Kto vie, prosím nech mi odpovie, ďakujem
Marína
15.01.09,19:43
Pozri si Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty ustanoveného Opatrením MF SR č. MF/19376/2007-73. Dtto Poučenie na vyplnenie daňového priznania k dani z pridanej hodnoty ustanoveného opatrením Ministerstva financií Slovenskej republiky č. MF/18184/2008-73(od 1.1.2009)
K druhej strane tlačiva
29. Riadok 13 – základ dane za všetky dodané tovary a služby oslobodené od dane podľa § 28 až 41, § 43, § 46, § 47 a § 48 ods. 8 zákona. Tento riadok nie je súčtom riadkov 14 a 15.
Nika
16.02.09,16:03
Vzniká v súvislosti s §38 ods.5 oznamovacia povinnosť? Myslím tým, či musím na DÚ oznámiť, že budem zdaňovať prenájom nehnuteľnosti.
optimistka
16.02.09,16:12
už sa to neoznamuje
Klára2
16.02.09,16:14
Môžete upresniť na základe čoho? Akého zákona, vyhlášky? Vopred ďakujem
azla
16.02.09,16:22
Vzniká v súvislosti s §38 ods.5 oznamovacia povinnosť? Myslím tým, či musím na DÚ oznámiť, že budem zdaňovať prenájom nehnuteľnosti.

Nie, v zákone v § 38, odst.5 už to nie je stanovené.

(bolo to v starom zákone 289/1995 v §35,odst.4, ktorý stanovoval, že sa platiteľ môže rozhodnúť, že prenájom bude zdaňovať a svoje rozhodnutie bol povinný vopred písomne oznámiť DU )
Nika
16.02.09,16:39
Ďakujem....
Zuzy
22.02.09,11:29
Prosím Vás, to znamená, že SZČO- podnikateľ, mimo živnosti prenajme svoj byt v roku jeden-dva mesiace napr. turistom - tieto príjmy mu spočítavajú do obratu pre DPH do 35000 eur? Za odpovede ďakujem
Zuzy
23.02.09,13:26
Prosím Vás, to znamená, že SZČO- podnikateľ, mimo živnosti prenajme svoj byt v roku jeden-dva mesiace napr. turistom - tieto príjmy mu spočítavajú do obratu pre DPH do 35000 eur? Za odpovede ďakujem

Skúsenejší poraďáci, prosím Vás o radu, ďakujem
Zuzy
24.02.09,12:51
K príspevku č. 4 by som mala túto otázku:Prosím Vás, to znamená, že SZČO- podnikateľ, mimo živnosti prenajme svoj byt v roku jeden-dva mesiace napr. turistom - tieto príjmy mu spočítavajú do obratu pre DPH do 35000 eur? Za odpovede ďakujem
Zuzy
26.02.09,15:40
Poraďáci , prosím Vás o odpoveď, ďakujem
Zoltán Kovács
27.02.09,12:54
Prosím Vás, to znamená, že SZČO- podnikateľ, mimo živnosti prenajme svoj byt v roku jeden-dva mesiace napr. turistom - tieto príjmy mu spočítavajú do obratu pre DPH do 35000 eur? Za odpovede ďakujem

Ide o prenájom oslobodený o dph, ale do obratu sa započítava.
Zuzy
27.02.09,12:59
ďakujem Zoli, bol si rýchly, dá sa na teba spoľahnúť