andrea0
08.10.08,20:44
Dobrý,pomôžte prosím ako mám naúčtovať v PÚ prenájom motorového vozidla?

Spoločnosť si prenajala od fyzickej osoby na základe zmluvy o prenájme motorové vozidlo . Vyplácať sa za prenájom bude v hotovosti z pokladne.

xxx / 211 .Spoločnosť si bude do nákladov účtovať cestovné príkazy 512?

ďakujem
Johanka
08.10.08,21:08
Nechápem celkom súvislosť medzi otázkami v prvom a poslednom riadku zadania ? Pýtaš sa, či nájomné za MV budeš účtovať na účet 512 ? Ak som pochopila správne otázku, tak nie. Nájomné sa účtuje na účet 518.
Na účet 512 za účtujú náhrady výdavkov pri pracovných cestách v zmysle Zákona o cestovných náhradách.
azla
08.10.08,21:10
Uvedenú transakciu je potrebné rozdeliť a zaúčtovať oddelene predpis a úhradu, nakoľko môžu spadať do rôznych účtovných období.

predpis úhrady .........518/325
úhrada....................325/211
andrea0
08.10.08,21:18
ďakujem srdečne , chápem