lubiha
09.10.08,10:07
Vie mi niekto poradiť ako zaúčtovať počiatočné stavy, robím to prvý raz .
Konečné stavy boli:211 , 221,343,353,383,411,431
betka
09.10.08,10:15
§ 7
Otvorenie účtovných kníh

(1) Účty hlavnej knihy sa otvoria účtovnými zápismi. Konečné zostatky jednotlivých súvahových účtov majetku, záväzkov a vlastného imania sa zaúčtujú ako začiatočné stavy jednotlivých súvahových účtov majetku, záväzkov a vlastného imania k prvému dňu bezprostredne nasledujúceho účtovného obdobia.

(2) Začiatočné stavy súvahových účtov sa pri otvorení účtovných kníh účtujú účtovnými zápismi na ťarchu účtu 701 - Začiatočný účet súvahový a v prospech príslušných novootvorených účtov záväzkov a vlastného imania a účtovnými zápismi v prospech účtu 701 - Začiatočný účet súvahový a na ťarchu príslušných novootvorených účtov majetku.

(3) Pri otvorení účtov sa výsledok hospodárenia bezprostredne predchádzajúceho účtovného obdobia zaúčtuje na účte 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní. Účtovný zisk sa účtuje na ťarchu účtu 701 - Začiatočný účet súvahový a v prospech účtu 431 - Výsledok hospodárenia vo schvaľovaní. Účtovná strata sa účtuje v prospech účtu 701 - Začiatočný účet súvahový a na ťarchu účtu 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní.

(4) Stav účtu 431 - Výsledok hospodárenia v schvaľovaní sa účtuje
a) podľa rozhodnutia príslušného orgánu účtovnej jednotky, ak ide o účtovný zisk, zaúčtovaním v prospech príslušných účtov účtovej skupiny 41 – Základné imanie a kapitálové fondy, 42 - Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia a v prospech účtu 364 - Záväzky voči spoločníkom a členom pri rozdeľovaní zisku, alebo v prospech ďalších účtov v súlade s osobitnými predpismi alebo na základe rozhodnutia príslušného orgánu; ak príslušný orgán účtovnej jednotky do konca účtovného obdobia nerozhodol o rozdelení zisku, možno tento zisk alebo jeho časť účtovať na účte 428 – Nerozdelený zisk minulých rokov,
b) podľa rozhodnutia príslušného orgánu účtovnej jednotky, ak ide o účtovnú stratu, zaúčtovaním na ťarchu príslušných účtov účtovej skupiny 41 – Základné imanie a kapitálové fondy, 42 - Fondy tvorené zo zisku a prevedené výsledky hospodárenia a na ťarchu účtu 354 - Pohľadávky voči spoločníkom a členom pri úhrade straty alebo na ťarchu ďalších účtov na základe rozhodnutia príslušného orgánu; ak príslušný orgán účtovnej jednotky do konca účtovného obdobia nerozhodol o vyrovnaní straty, možno túto stratu alebo jej časť účtovať na účte 429 – Neuhradená strata minulých rokov,
c) v účtovných jednotkách, ktorými sú fyzické osoby – podnikatelia, účtovnými zápismi v prospech alebo na ťarchu účtu 491 – Vlastné imanie fyzickej osoby – podnikateľa.
lubiha
09.10.08,11:47
Dakujem veľmi pekne, ale ešte by som sa chcela opýtať, nerozumiem prečo bývalý účtovník s ktorým sa neviem spojiť dal konečný stav základného imania -200000,-
KvetkaK
09.10.08,11:52
Dakujem veľmi pekne, ale ešte by som sa chcela opýtať, nerozumiem prečo bývalý účtovník s ktorým sa neviem spojiť dal konečný stav základného imania -200000,-
Asi to bude tým, že program uvádza pasívne účty s mínusovým znamienkom.
Báthorička
27.10.08,16:37
:confused:Múdre hlavičky, môžem poprosiť o pomoc? "Zdedila som" zostatok na účte 474 na str.MD. Teraz sme splatili všetky leasingy a ja potrebujem vynulovať tento účet. Môžem vystaviť ID-Oprava HK s nasledovným zápisom: 428/474??? (mám tu nerozd.zisk z r.1999 cca 2 mil., nesprávny zostatok na 474 je cca pol milióna:mee:). Ďakujem vopred.
Tweety
27.10.08,18:42
:confused:Múdre hlavičky, môžem poprosiť o pomoc? "Zdedila som" zostatok na účte 474 na str.MD. Teraz sme splatili všetky leasingy a ja potrebujem vynulovať tento účet. Môžem vystaviť ID-Oprava HK s nasledovným zápisom: 428/474??? (mám tu nerozd.zisk z r.1999 cca 2 mil., nesprávny zostatok na 474 je cca pol milióna:mee:). Ďakujem vopred.
Tak jednoducho to asi nepôjde, je potrebné najprv zistiť z čoho ten rozdiel vznikol, takže na mieste je zostaviť výpis obratov účtu aj s prevodom PS. Až potom, ak zistíš chybné zaúčtovania môžeš riešiť opravy.
Báthorička
29.10.08,08:49
No, ja som si obraty skontrolovala, a zistila som, že rozdiel vznikol v r.2004, keď sa menilo účtovanie leasingov. Predchodca totiž účtoval celý rok po starom a na konci roka to opravoval. Pri odúčtovaní z 381,474 a 518 sa vraj "zamotal" a zostal mu vysoký zostatok na 381, tak ho zúčtoval so 474, s tým, že to v nasl. roku opravi...zabudol a potom odišiel. :( Ale náklady v r. 2004 boli opravené správne.
Tweety
29.10.08,08:51
No, ja som si obraty skontrolovala, a zistila som, že rozdiel vznikol v r.2004, keď sa menilo účtovanie leasingov. Predchodca totiž účtoval celý rok po starom a na konci roka to opravoval. Pri odúčtovaní z 381,474 a 518 sa vraj "zamotal" a zostal mu vysoký zostatok na 381, tak ho zúčtoval so 474, s tým, že to v nasl. roku opravi...zabudol a potom odišiel. :( Ale náklady v r. 2004 boli opravené správne.
Ak teda vieš kde vznikla chyba, na účte 381 a 474, tak to oprav cez tieto účty a máš vyrovnané. Ale nechápem, ako k tomu došlo, veď na účet 381 účtujeme NBO,( potom v BO prísl. náklad) a píšeš, že náklady boli zaúčtované správne. Ak by boli, tak 381 je nulová.
Báthorička
30.10.08,13:54
Áno, náklady boli zaúčtované správne, vtedy leasing účtoval cez 381 (mesačne rozpúšťal do nákladov 518/381). Takto to má až do 10/2004. Potom mínusoval tieto účty a zaradil mechanizmy do majetku, takže sa náklady premietli cez odpisy, tu to tiež sedí. Len nemôžem prísť na to, (je strašne veľa zápisov na 381 a 474!) kde tá chyba vlastne vznikla, pretože to vtedy účtoval ešte cez fiktívne faktúry, ktoré sa na 321 nebjavujú, ale objavila som rozdiel zaúčtovaný v 12/04 ako posl.zápis, "oprava účtovania" 474/381. A nikto mi k tomu nič nevie povedať.