IvoM
09.10.08,10:12
Ahojte poraďáci,

Slovenská firma /SK1/ má s firmou z Holandska /NL1/ uzavretú zmluvu o jej výhradnom zastúpení na území Slovenska, teda je výhradným predajcom jej tovaru.
Z nejakého dôvodu však NL1 predala tovar priamo slovenskému zákazníkovi a vystavila SK1 dobropis vo výške marže ktorú by mala SK1 ak by tento tovar predala sama.

Teraz mám problém ako sa k tejto došlej faktúre od NL1 postaviť /DPH na nej je 0/, samozdaniť alebo nie, na §16.6 mi to nejako nesedí.:confused:
Vladimír Ozimý
09.10.08,10:30
čo máte zadefinované v texte faktúry...o aké plnenie ide? podľa mňa nejde o žiadne plnenie a preto to nebude ani predmetom dane....
IvoM
09.10.08,11:08
čo máte zadefinované v texte faktúry...o aké plnenie ide? podľa mňa nejde o žiadne plnenie a preto to nebude ani predmetom dane....
V texte je uvedený výrobok, ktorý predala holandská firma. Faktúra vyzerá ako dobropis na tovar, ale ide o tovar ktorý slovenská firma neodobrala a je podľa majiteľa slovenskej firmy vo výške nerealizovanej marže. Je to vraj podľa zmluvy.
Vladimír Ozimý
09.10.08,11:31
to je bordel tu sa doklady vystavujú ako sa im zachce :) ....no pozrite choďte do zmluvy a pozrite sa ako to máte v zmluve zadefinované čo to je za príjem...ak to nie je definované ako služba potom by som povedal že pôjde o náhradu a tá nie je predmetom dane.
hanelie
09.10.08,11:47
ide o maržu a tá je predmetom dane
Jana Acsová
09.10.08,11:51
Mne sa to javí ako náhrada ušlého zisku z dôvodu porušenia zmluvných podmienok. V tom prípade by sa jednalo o náhradu škody, ktorá nie je predmetom dane.

Ale predmetné by malo vyplývať zo zmluvy.
Jana Acsová
09.10.08,11:53
ide o maržu a tá je predmetom daneMarža ako taká veru nie. Iba dodanie služby alebo tovaru v tuzemsku, nadobudnutie tovaru (to nie je tento prípad) a dovoz. V prípade takej úzkej špecifikácie je potrebné vecne posúdiť, o čo sa jedná.
betka
09.10.08,12:20
Zmluvné podmienky sú najdôležitejšie.
1. Jeden spôsob zmluvných podmienok ako porušenie udáva Janka, Vladko. (nie je predmetom DPH)
2. Ďalší spôsob by teoreticky mohol byť. V prípade porušenia podmienok má odberateľ nárok na:

Na poskytnutie bonusu:
a. ako finančný bonus, kt. je poskytnutý k celkovej dodávke, bez ohľadu na druh dodávky, ak sa bonus nepriradí ku konkrétnej dodávke (predmet DPH)
b. vo forme bezodplatnej dodávky tovaru
c. spôsobom priznania zľavy z ceny budúcej dodávky, to má potom vplyv na ocenenie budúcej dodávky, čo sa prejaví ako nová obvyklá cena pre ocenenie zdan. plnenia.

Aj toto môže byť nejaký spôsob "pokuty", teda porušenia podmienienok.

Pojem marža je definovaná z ekon. hľadiska ako rozdiel medzi nákupnou cenou a predajnou cenou. Ak by som dosiahla nejakú "zľavu" z minulých dodávok tovarov vo forme fin. bonusu dodatočne, resp. "zľavu" z budúcich dodávok tovarov, zvýšila by som si týmto smerom i svoju maržu, teda svoj "ušlý zisk".

Preložte nám časť zmluvy, o čo sa môže porada oprieť. Potom to bude jednoznačné. (možno, :rolleyes:)