macula
09.10.08,11:34
Ahojte poraďáci,
potrebujem radu ohľadom došlej faktúry z Maďarska, kde tovar sa priviezol na Slovensko 9.9.2008/mám dodací list/, ale faktúra mi prišla 9.10.2008 s dátumom vystavenia 6.10.2008 a dátumom dodania 9.9.2008. Ide mi teraz táto faktúra do DPH až v októbri?
betka
09.10.08,11:40
§ 20
Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu

(1) Daňová povinnosť pri nadobudnutí tovaru v tuzemsku z iného členského štátu vzniká

a) 15. deň kalendárneho mesiaca nasledujúceho po kalendárnom mesiaci, keď sa uskutočnilo nadobudnutie tovaru, alebo
b) dňom vyhotovenia faktúry, ak bola faktúra vyhotovená pre nadobúdateľa tovaru pred 15. dňom podľa písmena a).

(2) Nadobudnutie tovaru v tuzemsku z iného členského štátu sa považuje za uskutočnené, ak by takýto tovar bol považovaný za dodaný v tuzemsku.

DP vzniká 6.10, dátum vyhotovenia je skorší ako 15.10. Ak by bola FA vyhotovená 20.1O, DP by vznikla 15.10.
Vladimír Ozimý
09.10.08,11:43
Ahojte poraďáci,
potrebujem radu ohľadom došlej faktúry z Maďarska, kde tovar sa priviezol na Slovensko 9.9.2008/mám dodací list/, ale faktúra mi prišla 9.10.2008 s dátumom vystavenia 6.10.2008 a dátumom dodania 9.9.2008. Ide mi teraz táto faktúra do DPH až v októbri?

vznik daňovej povinnosti - 6.10.2008
Nárok na odpočítanie dane - 6.10.2008