alenka57
09.10.08,12:13
Ahojte poraďáci,

prosím poradiť v tejto problematike. SZČO má zamestnancov na TTP. Nevedie účtovníctvo, ale chce si uplatniť výdavky % z príjmu + zaplatené poistné do fondov. Robí iba mzdy pre zamestnancov v programe, samozrejme včetne odvodov a hlásení a výkazov. Ked nevedie účtovníctvo, čo v takomto prípade so sociálnym fondom, s tvorbou a jeho čerpaním?
Ďakujem za odpovede.
Anja111
09.10.08,12:28
Ahojte poraďáci,

prosím poradiť v tejto problematike. SZČO má zamestnancov na TTP. Nevedie účtovníctvo, ale chce si uplatniť výdavky % z príjmu + zaplatené poistné do fondov. Robí iba mzdy pre zamestnancov v programe, samozrejme včetne odvodov a hlásení a výkazov. Ked nevedie účtovníctvo, čo v takomto prípade so sociálnym fondom, s tvorbou a jeho čerpaním?
Ďakujem za odpovede.
Všetky povinnosti voči zamestnancom má aj v tomto prípade. SF vytvorí, čerpá pre zamestnancov a vedie evidenciu o záväzkoch,...
pufamuf
09.10.08,12:40
Mala by stačiť kniha sociálneho fondu (vedieš v nej tvorbu a čerpanie) a podľa platného zákona by mala byť aj vnútorná smernica na vedenie soc. fondu.

§ 7
Použitie fondu

(4) Tvorbu fondu, výšku fondu, použitie fondu, podmienky poskytovania príspevkov z fondu zamestnancom a spôsob preukazovania výdavkov zamestnancom dohodne zamestnávateľ s odborovým orgánom v kolektívnej zmluve, a ak u zamestnávateľa nepôsobí odborová organizácia, upraví ich vo vnútornom predpise. Použitie príspevku z fondu a výšku príspevku z fondu podľa odseku 3 možno dohodnúť len v kolektívnej zmluve.


http://www.porada.sk/t39485-zakon-o-socialnom-fonde-od-1-1-2008-a.html