SAIVI
10.10.08,09:42
Odberateľ nám zaslal objednávku na tovar, ktory sme postupne dodávali v dňoch 16.09, 26.09 a 08.10.2008. Teraz je už kompletná, idem vystaviť faktúru ...ale môžem tam dať dátum dodania 08.10.-deň poslednej dodávky?
Tweety
10.10.08,09:55
Odberateľ nám zaslal objednávku na tovar, ktory sme postupne dodávali v dňoch 16.09, 26.09 a 08.10.2008. Teraz je už kompletná, idem vystaviť faktúru ...ale môžem tam dať dátum dodania 08.10.-deň poslednej dodávky?
Môžeš. Ku každému dodaniu vyhotovíš do 15 dní faktúru.
SAIVI
10.10.08,09:56
..dakujem : )
ivako
10.10.08,10:17
§ 75
Vyhotovenie faktúry(1) Platiteľ môže vyhotoviť za viac samostatných dodaní tovaru rovnakého druhu alebo služby alebo za viac platieb prijatých pred dodaním tovaru alebo dodaním služby súhrnnú faktúru, ktorá môže pokrývať najviac obdobie kalendárneho mesiaca; platiteľ vyhotoví faktúru najneskôr do 15 dní od skončenia kalendárneho mesiaca.

Podľa toho to chápem tak, že by mala vyhotoviť zvlášť za september dňom 26.9. a potom v októbri ďalšiu fa, Mýlim sa?
Milan Benka
10.10.08,10:18
§ 75
Vyhotovenie faktúry(1) Platiteľ môže vyhotoviť za viac samostatných dodaní tovaru rovnakého druhu alebo služby alebo za viac platieb prijatých pred dodaním tovaru alebo dodaním služby súhrnnú faktúru, ktorá môže pokrývať najviac obdobie kalendárneho mesiaca; platiteľ vyhotoví faktúru najneskôr do 15 dní od skončenia kalendárneho mesiaca.

Podľa toho to chápem tak, že by mala vyhotoviť zvlášť za september dňom 26.9. a potom v októbri ďalšiu fa, Mýlim sa?

Nemýlite sa .