m19
10.10.08,08:43
Obdržali sme faktúru od leasingovej spoločnosti, ktorou nám fakturujú mimosúdne náklady spojené s vymáhaním pohľadávky, teda nášho záväzku .Máme nárok na odpočet DPH z tejto faktúry? Sú tieto náklady naśím daňovo uznaným výdavkom? Na aký účet by sme to mali správne účtovať? Existuje k tomu usmernenie Daňového riaditeľstva?:confused:Prosím súrne---vďaka.
Zita5
10.10.08,08:48
Prikladám rovnaký problém , ako riešite

http://www.porada.sk/t89040-mimosudne-naklady.html?highlight=Mimos%FAdne+n%E1klady

http://www.porada.sk/t24180-dph-pfa-mimosudne-vymahanie-pohl.html?highlight=Mimos%FAdne+n%E1klady+DPH