Kajkas
10.10.08,12:00
Dobrý deň prajem,
mohol by mi niekto pomôcť s nasledovným problémom:
Spoločnosť platca DPH vlastní byt, ešte nie je odpísaný, ale chce ho predať. Kupca nie je platiteľom DPH a poskytol nám preddavok do pokladne na PPD. Je potrebné odviesť DPH z prijatého preddavku? A čo v prípade ak by bol kupca platcom. Ďakujem.
Tweety
10.10.08,12:06
Dobrý deň prajem,
mohol by mi niekto pomôcť s nasledovným problémom:
Spoločnosť platca DPH vlastní byt, ešte nie je odpísaný, ale chce ho predať. Kupca nie je platiteľom DPH a poskytol nám preddavok do pokladne na PPD. Je potrebné odviesť DPH z prijatého preddavku? A čo v prípade ak by bol kupca platcom. Ďakujem.
§ 19 Zákon o dph
(4) Ak je platba prijatá pred dodaním tovaru alebo služby, vzniká daňová povinnosť z prijatej platby dňom prijatia platby. Platiteľom dph ste vy, DP vzniká preto vám oboch prípadoch.
Kajkas
10.10.08,12:50
Ďakujem. A stačí odviesť DPH na PPD kontáciou 211/324 a 343, lebo nemám vystavenú predfaktúru ani nič k tomu.
Tweety
10.10.08,12:54
Ďakujem. A stačí odviesť DPH na PPD kontáciou 211/324 a 343, lebo nemám vystavenú predfaktúru ani nič k tomu.
PD je dokladom, že ste platbu prijali, takže dph odvediete na základe neho.
Kajkas
10.10.08,13:00
Ďakujem pekne. Veľmi si mi pomohla. Pekný deň prajem.
ivako
10.10.08,14:37
§ 38
Dodanie a nájom nehnuteľnosti

(1) Oslobodené od dane je dodanie stavby alebo jej časti vrátane dodania stavebného pozemku, 19) na ktorom stavba stojí, ak je dodanie uskutočnené po piatich rokoch od prvej kolaudácie stavby, na základe ktorej bolo povolené užívanie stavby alebo po piatich rokoch odo dňa začatia prvého užívania stavby; platiteľ sa môže rozhodnúť, že dodanie uvedenej nehnuteľnosti nebude oslobodené od dane.
Ak spĺňajú podmienku pre oslobodenie od DPH a rozhodnú sa takto aj byt predať, tak podľa mňa nemusia odvádzať DPH z prijatého preddavku.
Jana Acsová
13.10.08,15:18
Opatrne s DPH v prípade, že bolo uplatnené právo na odpočítanie dane pri obstaraní bytu, resp. pri jeho zhodnotení. V prípade uplatnenia oslobodenia by sa jednalo o zmenu účelu použitia so všetkými dôsledkami.