Lydka R
10.10.08,14:26
S týmto si neviem rady:
Pri založení s.r.o. v r. 1994 bola nepeňažným vkladom do ZI budova v hodnote 3,022 mil. V roku 1995 bola rekonštruovaná za 1,075 mil. Problém je s odpismi. Až doteraz nebola samotná budova odpisovaná. Odpisovaná bola len rekonštrukcia. Je možné teraz po 14 rokoch začať odpisovať aj budovu?:confused:
JAJA11
10.10.08,14:36
S týmto si neviem rady:
Pri založení s.r.o. v r. 1994 bola nepeňažným vkladom do ZI budova v hodnote 3,022 mil. V roku 1995 bola rekonštruovaná za 1,075 mil. Problém je s odpismi. Až doteraz nebola samotná budova odpisovaná. Odpisovaná bola len rekonštrukcia. Je možné teraz po 14 rokoch začať odpisovať aj budovu?:confused:

Určite áno - horšie to bude s určením, aká výška sa má odpísať. Prerušenie odpisovania bolo povolené v určitom roku - takže by sa mali zapojiť tí, ktorí vedia odkedy to platí. Časť odpisov bude pravdepodobne premlčaná. Ale to by chcelo odbornú radu. :o
azla
10.10.08,20:11
Z hľadiska účtovníctva, neodpisovanie budovy v správnej výške by som zo svojho pohľadu hodnotila ako chybu minulých období a v tomto roku by som ju účtovne opravila - asi ako chybu významnu.
Čo je správna výška účtovných odpisov, mi povie vstupná cena a odpisový plán účtovnej jednotky v jednotlivých rokoch. Odpisový plán si určuje účtovná jednotka sama, takže tam môže byť doba odpisovania iná ako stanovuje zákon o dani z príjmov.

Z hľadiska daňového sa odpisy uplatňujú podľa zákona o dani z príjmov.
Buď si odpisy uplatním, preruším, alebo mi "prepadnú."
Prerušiť odpisy si vysvetľujem tak, že buď ich uplatním celé, alebo vôbec; nemôžem upatniť iba napr.1/4 z budovy.

Možnosť "zachrániť" časť daňových odpisov, by som videla cez podanie dodatočných daňových priznaní. Dá sa poriešiť iba niekoľko rokov dozadu, nie však celé obdobie, za ktoré sa chyba ťahala.

... na prvý pohľad, by som sa na to pozerala takto. Možno, že sa mýlim. Rada si prečítam ďalšie názory.
Lydka R
11.10.08,16:35
Ďakujem za odpovede,
ešte budem hľadať riešenie a ak by ste náhodou niekto mali ešte nejaký iný názor (nerada používam v súvislosti s účtovaním "nápad") budem veľmi rada, ak ho tu pripojíte.