ValMa
10.10.08,18:40
Sme odberatelia určitého druhu tovaru na krorý robíme reklamu v novinách, internete atď. S dodávateľom je zmluva, že na konci roka vyčíslime náklady na propagáciu ich tovaru a oni nám vystavia marketingový dobropis.
Neviem to celé zaúčtovať.
1. Fa za reklamu 518,343/321

2. Market. dobropis 321/518,343Je to správny postup?
optimistka
12.10.08,09:41
vy robíte reklamu, máte náklady a časť týchto nákladov chcete preniesť na dodávateľa týchto výrobkov
podľa mňa reklamu vyfakturujete vy, vy ju zadávate do novín,na internet pod svojím názvom firmy /nie?/ potom účtovanie 311/602,343
ak by ste mali zmluvne dohodnuté, že vám vystavia marketingový dobropis /i keď neviem čo je to za pojem/ tak to musí ísť cez výrobky
- 504,-343/-321