dvojča
11.10.08,14:01
Ahoj porada,
teraz som si všimla na faktúre z Čiech, že v dolnej časti je napísané: Jedná sa o plnení osvobozené od dane podle § 64 zákona o DPH. DPH bude placena zákazníkem v souladu s článkem 28 QUARTER, E.3.6. smernice o DPH. Napíšte mi prosím, čo to pre mňa znamená?
Faktúra je s DPH 0%, čiže ja som DPH uplatnila podľa §11, čiže tak na vstupe ako aj na výstupe. Mám to dobre? Veľká vďaka!!!
Rozalka
11.10.08,18:05
áno, ide o prenos daňovej povinnosti a Ty vykonáš samozdanenie. Ak ide o tovar/službu, na ktorú máš nárok v plnej výške, tak to vyvolá nulový efekt, do priznania však uvádzaš aj povinnosť aj odpočet.
dvojča
13.10.08,15:25
Rozálka, veľmi pekne ďakujem za odpoveď. Už som sa bála, že to musím prerábať. Pekný deň.
holubička1
17.10.08,21:58
Ahoj porada,
teraz som si všimla na faktúre z Čiech, že v dolnej časti je napísané: Jedná sa o plnení osvobozené od dane podle § 64 zákona o DPH. DPH bude placena zákazníkem v souladu s článkem 28 QUARTER, E.3.6. smernice o DPH. Napíšte mi prosím, čo to pre mňa znamená?
Faktúra je s DPH 0%, čiže ja som DPH uplatnila podľa §11, čiže tak na vstupe ako aj na výstupe. Mám to dobre? Veľká vďaka!!!
Ako mám postupovať pri takej fa ako je vyššie uvedené keď klient nie je platca DPH a kupil tovar z Čiech a na fa je odvolávka vyššie uvedená?
holubička1
17.10.08,22:37
Ako mám postupovať pri takej fa ako je vyššie uvedené keď klient nie je platca DPH a kupil tovar z Čiech a na fa je odvolávka vyššie uvedená?
Prosíím poradte
cloe
18.10.08,00:13
Ako mám postupovať pri takej fa ako je vyššie uvedené keď klient nie je platca DPH a kupil tovar z Čiech a na fa je odvolávka vyššie uvedená?

Ak klient nie je platiteľ dane, dodávateľ z Čiech nemal vystaviť za dodávku tovaru faktúru bez DPH.
holubička1
20.10.08,10:41
Prosím Vás pomoc mám nového klienta, ktorý je neplatca DPH, doniesol mi doklady za 3 mesiace, a teraz pozor. Na výpisoch tržieb z registračnej pokladnice má vyčíslenú DPH. Prosím čo mám s tým spraviť????? Je to strašné ale spätne to nedorobím a on sa nechce prihlasovať na platcu DPH, ......... Čo stým poradte mi prosím:rolleyes:
holubička1
20.10.08,11:18
Prosím Vás pomoc mám nového klienta, ktorý je neplatca DPH, doniesol mi doklady za 3 mesiace, a teraz pozor. Na výpisoch tržieb z registračnej pokladnice má vyčíslenú DPH. Prosím čo mám s tým spraviť????? Je to strašné ale spätne to nedorobím a on sa nechce prihlasovať na platcu DPH, ......... Čo stým poradte mi prosím:rolleyes:
Prosíím poraďte mi:eek:
dalilada
20.10.08,11:22
To je dosť prúser pre neplatcu, pretože, keď už mal uvedené na dokladoch DPH, mal by ju odviesť, zároveň zaplatí pokutu, že sa noprávnene stal platcom, ale kým sa oficiálne neprihlási, nemá nárok na odpočet.
evina
20.10.08,11:40
Prosím Vás pomoc mám nového klienta, ktorý je neplatca DPH, doniesol mi doklady za 3 mesiace, a teraz pozor. Na výpisoch tržieb z registračnej pokladnice má vyčíslenú DPH. Prosím čo mám s tým spraviť????? Je to strašné ale spätne to nedorobím a on sa nechce prihlasovať na platcu DPH, ......... Čo stým poradte mi prosím:rolleyes:

Iba jediné - uvedenú DPH zaplatit DÚ a dať si okamžite nastaviť správne kasu.

§69 zákona o DPH
5/ Ak osoba, ktorá nie je platiteľom, uvedie vo faktúre alebo v inom doklade o predaji daň, je povinná zaplatiť túto daň.
holubička1
20.10.08,13:51
Iba jediné - uvedenú DPH zaplatit DÚ a dať si okamžite nastaviť správne kasu.

§69 zákona o DPH
5/ Ak osoba, ktorá nie je platiteľom, uvedie vo faktúre alebo v inom doklade o predaji daň, je povinná zaplatiť túto daň.
Ďakujem Evina , a ako to urobím na daňovom priznaní, alebo spýtam sa: nedá sa spätne , že by sa príhlásili na DPH od 1.7., keď začali predávať??
evina
20.10.08,14:33
Ďakujem Evina , a ako to urobím na daňovom priznaní, alebo spýtam sa: nedá sa spätne , že by sa príhlásili na DPH od 1.7., keď začali predávať??

Spätne sa prihlásiť nedá.
Postupuješ podľa § 78 odst. 3 zákona o DPH

3/ Ak osobe, ktorá nie je platiteľom, vznikne povinnosť platiť daň (§ 69), je táto osoba povinná podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť, a v tej istej lehote zaplatiť daň s výnimkou podľa odseku 4.

Na titulnej stránke DP zaškrtneš "Iná osoba povinná podať DP podľa § 78 odst. 3" a daň zaplatíte. Tu je o.i bohužiaľ zmeškaná i mesačná povinnosť, ale čo už ....To DP by som podala za každý mesiac, t.j. 7, 8, 9
holubička1
20.10.08,15:38
Spätne sa prihlásiť nedá.
Postupuješ podľa § 78 odst. 3 zákona o DPH

3/ Ak osobe, ktorá nie je platiteľom, vznikne povinnosť platiť daň (§ 69), je táto osoba povinná podať daňové priznanie do 25 dní po skončení kalendárneho mesiaca, v ktorom vznikla daňová povinnosť, a v tej istej lehote zaplatiť daň s výnimkou podľa odseku 4.

Na titulnej stránke DP zaškrtneš "Iná osoba povinná podať DP podľa § 78 odst. 3" a daň zaplatíte. Tu je o.i bohužiaľ zmeškaná i mesačná povinnosť, ale čo už ....To DP by som podala za každý mesiac, t.j. 7, 8, 9

Ešte raz dík, no ale teraz som volala p. premudrelému a ten mi povedaj že jedna známa účt. z blavy mu povedala, že nech to celé hrkne do tržieb a hotovo, že DÚ o nič neprichádza, čo by si urobila Ty, on sa takto rozhodol a ja vyzerám ako hlupučka.....:eek:
Paula
20.10.08,15:44
Nech Ti svoju požiavku k zaúčtovaniu dá písomne. Urob si z nej kópiu a dobre odlož doma v trezore (pre prípad, že by ju neskôr zlikvidoval). :) Po čase si môžu spolu hrknúť s dotyčnou rádkyňou.
evina
20.10.08,16:02
Ešte raz dík, no ale teraz som volala p. premudrelému a ten mi povedaj že jedna známa účt. z blavy mu povedala, že nech to celé hrkne do tržieb a hotovo, že DÚ o nič neprichádza, čo by si urobila Ty, on sa takto rozhodol a ja vyzerám ako hlupučka.....:eek:

DÚ veru prišiel o DPH /aj keď si p. účtovníčka z Blavy myslí, že 19% daň ako 19% daň/ovšem tá daň z príjmov bude znížená o výdavky, takže DÚ teda ŠR krátený bude... a čo je horšie /neviem, čo predáva alebo akú službu poskytuje/ určite si veľa odberateľov uplatnilo DPH na vstupe.

Upozornila by som ho na paragrafy 276 -278 trestného zákona /neviem o akú sumu ide/ a osobne by som to určite nespravila ináč ako hovorí zákon o DPH v § 78. Hrať sa s DPH sa skutočne neoplatí nikomu a v tomto prípade by som určite radšej účtovníctvo nespracovala, veď má náhradu p. účtovníčky z Bratislavy:rolleyes:.

§ 276
Skrátenie dane a poistného
1/ Kto v malom rozsahu skráti daň, poistné na sociálne poistenie, verejné zdravotné poistenie alebo príspevok na starobné dôchodkové sporenie, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
2/ Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) a už bol za taký čin odsúdený,
b) a na uľahčenie spáchania takého činu poruší úradný uzáver,
c) závažnejším spôsobom konania, alebo
d) vo väčšom rozsahu.
3/ Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v značnom rozsahu.
4/ Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.
§ 277
Neodvedenie dane a poistného
1/ Kto v malom rozsahu zadrží a neodvedie určenému príjemcovi splatnú daň, poistné na sociálne poistenie, verejné zdravotné poistenie alebo príspevok na starobné dôchodkové sporenie, ktoré zrazí alebo vyberie podľa zákona, alebo kto neoprávnene v malom rozsahu uplatní nárok na vrátenie dane z pridanej hodnoty alebo spotrebnej dane v úmysle zadovážiť sebe alebo inému neoprávnený prospech, potrestá sa odňatím slobody na jeden rok až päť rokov.
2/ Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1
a) závažnejším spôsobom konania, alebo
b) vo väčšom rozsahu.
3/ Odňatím slobody na štyri roky až desať rokov sa páchateľ potrestá, ak činom uvedeným v odseku 1 spôsobí značnú škodu.
4/ Odňatím slobody na sedem rokov až dvanásť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.
§ 278
Nezaplatenie dane
1/ Kto vo väčšom rozsahu nezaplatí splatnú daň, potrestá sa odňatím slobody až na tri roky.
2/ Odňatím slobody na jeden rok až päť rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 v značnom rozsahu.
3/ Odňatím slobody na tri roky až osem rokov sa páchateľ potrestá, ak spácha čin uvedený v odseku 1 vo veľkom rozsahu.


P.s. Povedz, že toto Ti radí zas druhá účtovníčka z Bratislavy :D
atka4
21.10.08,13:28
Evina má pravdu.
Buď to urob správne, než zle spať 6 rokov, keď pominie lehota na vykonanie daň. kontroly, alebo to účtovníctvo radšej nebrať, alebo čím skôr odovzdať a nepáliť si prsty zavčasu, ak je pán podnikateľ taký odborník aj s okruhom svojich tzv. "radcov".

Tiež sa mi raz stal prípad, keď istá FO vystavila fa aj s DPH (ešte v čase, keď sme za IČO dali za lomítkom č. DÚ). Odkontrolovala som ako vždy náležitosti daň. dokladu a DPH uplatnila. Po čase prišla kontrola a práve táto faktúra bola ako jediná "vypichnutá" ako chyba, nakoľko dodávateľ nebol registrovaný ako platiteľ, ešte vtedy ani nefungoval internet ako teraz a možnosť overovania....., takže pokuta pre nás, pokuta pre dodávateľa....
renataton
17.06.10,15:42
Prosím poraďte - ak mám fa z čiech vystavenú aj s českou 20% DPH ako ju mám zaúčtovať, aby to bolo z hľadiska DPH v poriadku?:(
martinez
17.06.10,15:48
Prosím poraďte - ak mám fa z čiech vystavenú aj s českou 20% DPH ako ju mám zaúčtovať, aby to bolo z hľadiska DPH v poriadku?:(

za co je ta faktura ? daj viac info...
renataton
17.06.10,16:11
za darčekové predmety - blahoželania a podobne a je tam uvedená čiastka bez DPH potom 20% DPH cena je prepočítaná v eurách ale aj s DPH a potom je tam poznámka: zboží dodána na Slovensko, a je zdanené podľa zákona platného o DPH v české republice
zuzach
17.06.10,17:02
dostala som faktúru z rakúska na konzultačnú činnosť bez dph,
consultant nemá uvedené ani ičo ani dič, takže ani neviem ako by som zistila, čo je zač,
zaujíma ma, či ja náhodou to nemusím zdaniť, lebo služba bola prijatá na slovensku, alebo toto je medzi tými službami
, ktoré sa dph nedzanujú