davos
13.10.08,09:36
Pozdravujem.


Zamestnanec na dohodu, používa v práci svoje súkromne vozidlo - jeto úžitkove auto N1- malá dodávka/ nie osobné M1 / môžem mu preplatiť paušal 5,50 aj spotrebu PL a dať si to do výdavkov ??

Ďakujem.
Erika-ežka
13.10.08,09:51
Pozdravujem.


Zamestnanec na dohodu, používa v práci svoje súkromne vozidlo - jeto úžitkove auto N1- malá dodávka/ nie osobné M1 / môžem mu preplatiť paušal 5,50 aj spotrebu PL a dať si to do výdavkov ??

Ďakujem.
§19 ods. 2) písm. e)
ak daňovník na cestovanie využije vlastné osobné motorové vozidlo nezahrnuté do obchodného majetku, uplatní výdavky (náklady) do výšky náhrady za spotrebované pohonné látky podľa cien platných v čase ich nákupu a základnej náhrady za každý jeden km jazdy podľa osobitného predpisu, 87)
- t.z. len pri osobnom sa môže uplatniť základná náhrada ...
Chobot
13.10.08,10:02
Pozdravujem.


Zamestnanec na dohodu, používa v práci svoje súkromne vozidlo - jeto úžitkove auto N1- malá dodávka/ nie osobné M1 / môžem mu preplatiť paušal 5,50 aj spotrebu PL a dať si to do výdavkov ??

Ďakujem.

Erika, to je prípad živnostníka, čo cituješ. AK ide o zamesetnanca (či klasického alebo dohodára), tak platí ustanovenie zákon o cest. náhradách, kde stojí:
(1) Ak sa zamestnanec písomne dohodne so zamestnávateľom, že pri pracovnej ceste použije cestné motorové vozidlo okrem cestného motorového vozidla zamestnávateľa, patrí mu základná náhrada za každý 1 km jazdy (ďalej len "základná náhrada") a náhrada za spotrebované pohonné látky.

Cenu náhrady za osobné autá ustanovuje priamo vyhláška, to je tých 5,50 Sk/km podľa ods. 2:

(2) Sumu základnej náhrady pre jednostopové vozidlá a trojkolky a pre osobné cestné motorové vozidlá podľa odseku 1 ustanoví opatrenie, ktoré vydá ministerstvo; opatrenie sa vyhlási uverejnením jeho úplného znenia.6) Pri použití prívesu k osobnému cestnému motorovému vozidlu sa základná náhrada zvýši o 15 %.

Pokiaľ ide o nákladné autá, tam je cena náhrady vecou dohody - ods. 3:

(3) Sumu základnej náhrady pri nákladných automobiloch a autobusoch dohodne zamestnávateľ so zamestnancom.
Erika-ežka
13.10.08,10:44
Aha, to som nevedela ... zase som o niečo múdrejšia ... :o)
Najka
18.04.13,09:50
Na akej výške náhrady sa môžu dohodnúť zamestnávateľ so zamestnancom pri použití vozidla N1?
Najka
19.04.13,07:10
posúvam...
Tweety
19.04.13,08:59
V príspevku č. 3 máš jasne napísané, že je to vecou dohody, takže takú sumu, ktorá bude prijateľná pre obe strany.
Najka
19.04.13,09:47
takže ak sa dohodnú aj napr. na náhrade 100eur/km, tak je to daňovo uznané a zamestnancovi sa to nezdaňuje...
Tweety
19.04.13,12:45
takže ak sa dohodnú aj napr. na náhrade 100eur/km, tak je to daňovo uznané a zamestnancovi sa to nezdaňuje...
A myslíš, že s takou náhradou bude zamestnáv. súhlasiť? Si myslím, že treba uvažovať v reálnych hodnotách.