mamullienka
13.10.08,11:03
Dobrý deň, SZČO podniká v oblasti zvozu dreva. Spotreba PHL na traktor sa vypočítava podľa normy. Do daňových výdavkov dávam len sumu vypočítanú podľa spotreby. Je lepšie zúčtovať to prostredníctvom VPD priamo z pokladnice alebo pomocou interných dokladov. Nákup PHL už do daňových výdavkov nezapočítavam.
Ďakujem.
Aknazuz
13.10.08,18:50
Ak Ti stav pokladnice dovoľuje vyplatiť spotrebu v hotovosti, volila by som VPD, ale ak v priebehu roka iné VPD neboli a pokladnicu si neúčtovala vôbec, tak potom len ID.
Dav
13.10.08,19:01
Traktor zaradený - nezaradený do majetku firmy? Ak je zaradený, tak nákup PHM cez pokladňu, alebo banku, podľa toho, ako ich kupuje. O spotrebe PHM viesť evidenciu-tzv. stasku - ubehnuté km,hodiny pracovného výkonu, spotreba pri pracovnom výkone. O hodnotu nespotrebovaných PHM na konci roka(množstvo sa zistí inventúrou), upraviť VOZD.
Ak nie je zaradený v majetku, tak temer to isté - bloky o nákupe priložiť k staske/staskám, ktorými SZČO preukazuje spotrebu PHM.Vyplatiť len tie PHM, ktoré boli skutočne spotrebované. Blok o nákupe = doklad o cene PHM.