Janka-)
13.10.08,11:08
pls o radu:
Nám ako s.r.o. identifikovanej v SR pre DPH bola poskytnutá sprostredkovateľská služba od českej firmy identifikovanej pre DPH v ČR. Teraz nám prišla faktúra od českej firmy, kde nám uviedli, že podľa par.54/1y českého zákona o DPH je táto služba oslobodená. Čo s DPH u nás v SR? Vopred vďaka!
mandula
13.10.08,12:16
pls o radu:
Nám ako s.r.o. identifikovanej v SR pre DPH bola poskytnutá sprostredkovateľská služba od českej firmy identifikovanej pre DPH v ČR. Teraz nám prišla faktúra od českej firmy, kde nám uviedli, že podľa par.54/1y českého zákona o DPH je táto služba oslobodená. Čo s DPH u nás v SR? Vopred vďaka!

Tzn. poskytli vám sprostredkovanie finančnej služby oslobodenej od dph.
Ja som mala podobný prípad a na môj dopyt bola odpoveď DRSR nasledovná:

V prípade, ak obstarávateľ /zahraničná osoba/ obstaral dodanie služby /finančné služby/ pre tuzemskú zdaniteľnú osobu, potom platí, že túto službu sám prijal a sám poskytol. Miesto dodania služby sa určí podľa § 15 ods.7 v nadväznosti na ustanovenie § 15 ods.8 písm. c/ citovaného zákona. V prípade, že táto služba je oslobodená od dane /§ 39 citovaného zákona/, potom tuzemská zdaniteľná osoba neplatí daň podľa § 69 ods.3 citovaného zákona.
Janka-)
13.10.08,12:30
ale v tomto prípade sa nejedná o finančnú službu....ale o sprostredkovateľskú províziu
mandula
13.10.08,12:55
pozri si § 54 ods. 1 písm. y českého zákona o dph. Týka sa to finančných činností. Keď oni sami vám napísali tento §, tak zrejme ich činnosť spadá do tejto kategórie.
Janka-)
13.10.08,13:13
Pardon, to som si v tej rýchlosti neuvedomila a nepozrela som si ten paragraf....a to daňového priznania sa to niekde uvádza??A ak áno tak, prosím, kde? Vrelá vďaka!!!!