Zdenka 0705
13.10.08,11:23
Súkromný lekár vlastní nebytové priestory, ktoré z určitých príčin nezaradil do majetku. Vykonáva v nich svoju prax. Mesačne platí zálohy za služby /teplo, voda, stočné, fond opráv, ../ inej práv. osobe. Ako dostane do nákladov tieto zálohy a následne vyúčtovanie? Tiež platí daň z nehnuteľnosti a t.r. vykonal výmenu plastových okien.
Uvedené výdavky dostane do daňových nákladov zrejme len zaradením priestorov do obch. majetku. Môže sa rozhodnúť aj pre nulovú OC?