robin1
13.10.08,15:31
Manželka zamestnáva manžela vo svojej firme. Ten teraz začal diaľkovo študovať - štúdium súvisí s jeho pracovným zaradením a prehlbovaním si kvalifikácie. Spísala som dohodu o zvyšovaní kvalifikácie medzi firmou a ním /ako zamestnancom/. Môže si dať firma do daňovo uznan.nákladov školné, ak na ústrižku o uhradení je meno zamestnanca a nie názov firmy? Aké náklady si ešte firma môže dať do daňovo uznaných nákladov s súvislosti s jeho štúdiom?
Vopred ďakujem
robin1
29.10.08,18:34
Tak si aj sama odpovedám - firma si to môže dať do nákladov aj vrátane nákladov podľa §140 Zákonníka práca ale pre zamestnanca je to nepeňažný príjem. /Pozor, treba rozlišovať medzi výrazmi "zvyšovanie kvalifikácie" a "doškolovanie"./